Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jauniešu dome aicina!

Jauniešu domes galvenais mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

Rēzeknes 5. vidusskolā noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs”

Rēzeknes 5. vidusskolā 2021. gada jūnija mēnesī tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu, personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Angļu valodas apguve Polijā, izstrādājot digitālo spēļu programmu

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” aicināja jauniešus vecumā no 18 gadiem piedalīties starptautiskajā pieredzes apmaiņas projektā Polijā (Leszno pilsētā) ar nosaukumu -“Game on: Gamified Language Learning On a Strictly Inclusive Basis”. Šo apmācību galvenais mērķis bija iesaistīt jaunatnes darbiniekus un jaunatnes līderus no šī gada 17.jūlija līdz 24.jūlijam izglītojošu spēļu un aktivitāšu izstrādē un izveidē, vērstu uz svešvalodas kompetenču uzlabošanu. Šajā projektā dalību ņēma 2 dalībnieki no Rēzeknes pilsētas - Dagnija Apīne (Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvente) un Vincents Tabors (Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagogs).

Nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem!

2021. gada 27. maijā valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 2021.gadā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus par atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

VP LRP konkurss nepilngadīgajiem “Vasarā aizraujoši un droši!”

VP LRP konkurss nepilngadīgajiem "Vasarā aizraujoši un droši!". Līdz ar to jūlijā un augustā reģiona nepilngadīgie vecumā 6-17 gadi varēs iesniegt savus konkursa darbus. Lūdzu informēt personālsastāvu būt atsaucīgiem, ja iecirknī tiek iesniegts konkursa darbs, pieņemt to un nogādāt KPB Prevencijas grupai.

Nākamnedēļ ar daudzveidīgiem pasākumiem tiks atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa

No 24. – 30. maijam, 17 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības “Erasmus+” programmā, tostarp arī Latvijā, tiks atzīmēta “Eiropas Jaunatnes nedēļa” (EJN2021). Daudzveidīgus pasākumus un aktivitātes kā tiešsaistē, tā klātienē jauniešiem piedāvās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvijā. Šī gada temats “Mūsu nākotne ir mūsu rokās” īpašu uzmanību pievērsīs jauniešu aktīvas līdzdalības, iekļaušanas un dažādības, veselības un garīgās veselības, dabas aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem.

 “IEDVESMO RĒZEKNI”

Tuvojoties Darba svētkiem Jaunatnes lietu nodaļa pateicās aktīvākajiem censoņiem darbā ar jaunatni. 2020. gads mums bija izaicinājumiem bagāts, bet neskatoties uz to 2021. gada 29. aprīlī ARPC “Zeimuļs” jau septīto gadu pēc kārtas pasniedz pateicības Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājiem, virzītājspēkiem, projektiem, nometņu realizētājiem un jauniešiem - iedvesmām. Šogad mums neizdevās kopīgi atskatīties uz padarītajiem darbiem jaunatnes jomā Rēzeknē 2020.gadā. Mēs tikāmies ar katru izvirzīto nominantu individuāli, lai pateiktos par ieguldīto darbu Rēzeknes pilsētā un atšķirībā no citiem gadiem, šogad netika pasniegtas goda nominācijas, bet tika pasniegtas pateicības visiem nominantiem.

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes pilsēta ir atbalstīti 3 projekti.

Jauniešus aicina pieteikties diskusijai par Eiropas nākotni un iegūt 1000 EUR

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu, reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2021. gada pavasarī turpina rīkot pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā aizvadīti jau 2 klātienes pasākumi un 1 pasākums tiešsaistē, kas tika veltīti jauniešu līdzdalības veicināšanai, jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai, un dezinformācijai.

Jauniešu mazā biznesa projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu mazā biznesa projektiem. Konkursa mērķis - atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā. Līdz 2021. gada 19. martam Rēzeknes pilsētā deklarētajiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijā reģistrētajiem jaundibinātajiem individuālajiem komersantiem un uzņēmumiem bija iespēja iesniegt savu projekta pieteikumu.

Rādīt vairāk