Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu vasaras brīvlaikā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

IZSLUDINĀTS JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Vasaras nodarbinātība

ARPC «Zeimuļs» aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā 2020. gadā un piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem.

“ Mana izaugsmes iespēja”

2020.gada 21. februārī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” jau trešo reizi notika pasākums “Mana izaugsmes iespēja”, kas jauniešiem vienuviet piedāvāja iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā, brīvprātīgo darbu, neformālo un interešu izglītību, ar mērķi palīdzēt izvēlēties sev piemērotāko izaugsmes ceļu.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Rēzeknes pilsētas dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 17. februāra iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Simulācijas spēle  “Plānošanas dokumenta izstrāde”

2020.gada 29.janvārī un 31. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika simulācijas spēle “Plānošanas dokumenta izstrāde”. Spēle balstījās uz Jaunatnes likumu, Rēzeknes pilsētas attīstības dokumentiem un veikto aptauju par jaunatnes darbu Rēzeknes pilsētā.

“ Mana izaugsmes iespēja”

2020.gada 21.februārī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notiks ikgadējs pasākums “Mana izaugsmes iespēja”, kas jauniešiem vienuviet piedāvās iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā, brīvprātīgo darbu, neformālo un interešu izglītību, ar mērķi palīdzēt izvēlēties sev piemērotāko izaugsmes ceļu. Vērtīgu un sev noderīgu informāciju šeit atradīs arī bērni un pieaugušie, jo notiks vasaras nometņu prezentācijas.

Rādīt vairāk