Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Aicina pieteikties dalībai projektā “Move, be safe”

Jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kas ir ieinteresēti šīs tēmas profilakses pasākumu padziļinātā izpētē un ir gatavi darboties, lai kopīgi ekspertu vadībā veicinātu jauniešu izpratni par tēmas nopietnību mūsdienu sabiedrībā, ir aicināti pieteikties dalībai projektā “Move, be safe”.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

“Kafija ar politiķiem”

Šī gada 30.septembrī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē notika neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros jaunieši tikās ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, ar mērķi izrunāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu un izvirzīt turpmākus darbības soļus.

Ir noslēdzies biedrības “TFK Rēzekne” realizētais PuMPuRS projekts “Motivē sevi”

Šī gada 16. septembrī notika biedrības “TFK Rēzekne” jaunatnes iniciatīvas projekta “Motivē sevi” noslēguma pasākums, pulcinot tajā visus projektā iesaistītos jauniešus un realizētājus. Šis projekts kopā ir apvienojis 32 jauniešus no Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes un Rēzeknes 3.vidusskolas.

“ Kafija ar politiķiem”

Trešdien, 30.septembrī plkst. 15:00 Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē notiks neformāls diskusiju pasākums "Kafija ar politiķiem", kura ietvaros jaunieši tiksies ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, ar mērķi izrunāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu un izvirzīt turpmākus darbības soļus.

Rēzeknes pilsētas jaunieši aktīvi iesaistās PuMPuRS projektā

Kopš jūnija sākuma biedrība “TFK Rēzekne” aktīvi realizē jaunatnes iniciatīvas projektu “Motivē sevi”, kurā ir apvienojušies un rosīgi darbojas Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes jaunieši un jaunieši no Rēzeknes 3.vidusskolas.

Aicinām pieteikt pašpārvalžu jauniešus Rēzeknes pilsētas  Jauniešu domei!

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome aicina jaunus biedrus savā komandā, jo tā ir vieta, kur apvienojas paši aktīvākie, radošākie un mērķtiecīgākie. Un mūsu galvenais mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem - dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

Jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos aicina piedalīties foto un video pieredzes stāstu konkursā

Sagaidot jauno Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” posmu 2021. gadā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) vēlas atskatīties uz sasniegtajiem rezultātiem, tāpēc aicina ikvienu, kurš ir bijis programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieks, līdz 14. septembrim dalīties ar savu pieredzes stāstu foto vai video formātā

Saldējums ar lielajiem

Pirmdien, 2020. gada 1. jūnijā, kad pasaulē plaši tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un šogad aprit jau 70 gadi kopš tā globāli tiek svinēta dažādās valstīs, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” rīkoja diskusiju pasākumu “Saldējums ar lielajiem”, kas šajā sezonā tika rīkots nedaudz savādāk.

Izstrādāts un apstiprināts ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība gada garumā īstenoja projektu ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros. Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai

Rādīt vairāk