Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

„ Saldējums ar lielajiem”

Otrdien, 2019. gada 21. maijā Rēzeknes pilsētas domē notika līdzdalības pasākums „Saldējums ar lielajiem”, kurā 67 bērni no Rēzeknes pilsētas skolām, skolotāji un jaunatnes nodaļas darbinieki tikās ar Lielajiem - Rēzeknes pilsētas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, Rēzeknes pilsētas priekšsēdētāja vietnieku Alekseju Stecu, Rēzeknes pilsētas domes deputāti, metodiķi darbā ar bērniem un ģimenēm Olgu Strodi, Rēzeknes pilsētas domes deputātu, sporta pārvaldes vadītāju Alekseju Grehovu, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītāju Arnoldu Drelingu. Uz pasākumu tika aicināti visu skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Diskusija “Saldējums ar lielajiem” tiek rīkota jau sesto gadu.

Latviešu jaunieši no visas pasaules šovasar pulcēsies Latgalē

Nometne notiks no 26. jūlija līdz 2. augustam atpūtas bāzē “Virogna”. Aicināti pieteikties gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie latviešu jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, rakstot uz info@2x2pasaule.lv vai, aizpildot anketu 2x2pasaule.lv.

Izsludināts atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība (ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) izsludina atklāto projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Pasākums saldējums ar lielajiem!

”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpmāka gada garumā īstenos projektu ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros.

Aicinām bērnus un jauniešus pavadīt vasaras brīvlaiku lietderīgi, iesaistoties starptautiskajā  projektā „Mākslā integrētās kultūras” !

No jūnija līdz augusta beigām Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” telpās tiks organizētas radošās darbnīcas bērniem projekta „Mākslā integrētās kultūras” ietvaros. Projekta mērķauditorija ir Rēzeknes pilsētas un Turcijas pilsētas Lileburgazā dzīvojošie bērni, kuriem būs iespēja attīstīt savas prasmes glezniecības, keramikas vai mūzikas mākslā. Aktivitātēm nepieciešamie mācību materiāli tiks nodrošināti un pieredzējušo pasniedzēju vadībā bērniem tiks piedāvāta 96 stundu apmācību programma.

Vasaras nometnes Rēzeknē

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs ZEIMUĻS” katru gadu izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu. 2019. gadā konkursa komisija atbalstīja 10 nometņu projektu pieteikumus. Rēzeknes pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums minētajām nometnēm ir 17 250 EUR, no kuriem 3490 EUR ir virzīti rudens nometņu organizēšanai.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Vasaras darbs jauniešiem!

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Rēzeknes pilsētas “Erudīts 2019” 5. spēle

2019.gada 20.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” piekto reizi pulcējās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, lai piedalītos “Erudīts 2019” noslēdzošajā sezonas spēlē. Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt vidusskolēnu padziļinātas zināšanas par Latviju, rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos, veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, kā arī pieņemt kopīgus lēmumus.

Rādīt vairāk