Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem!

2021. gada 27. maijā valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 2021.gadā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus par atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

VP LRP konkurss nepilngadīgajiem “Vasarā aizraujoši un droši!”

VP LRP konkurss nepilngadīgajiem "Vasarā aizraujoši un droši!". Līdz ar to jūlijā un augustā reģiona nepilngadīgie vecumā 6-17 gadi varēs iesniegt savus konkursa darbus. Lūdzu informēt personālsastāvu būt atsaucīgiem, ja iecirknī tiek iesniegts konkursa darbs, pieņemt to un nogādāt KPB Prevencijas grupai.

Nākamnedēļ ar daudzveidīgiem pasākumiem tiks atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa

No 24. – 30. maijam, 17 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības “Erasmus+” programmā, tostarp arī Latvijā, tiks atzīmēta “Eiropas Jaunatnes nedēļa” (EJN2021). Daudzveidīgus pasākumus un aktivitātes kā tiešsaistē, tā klātienē jauniešiem piedāvās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvijā. Šī gada temats “Mūsu nākotne ir mūsu rokās” īpašu uzmanību pievērsīs jauniešu aktīvas līdzdalības, iekļaušanas un dažādības, veselības un garīgās veselības, dabas aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem.

 “IEDVESMO RĒZEKNI”

Tuvojoties Darba svētkiem Jaunatnes lietu nodaļa pateicās aktīvākajiem censoņiem darbā ar jaunatni. 2020. gads mums bija izaicinājumiem bagāts, bet neskatoties uz to 2021. gada 29. aprīlī ARPC “Zeimuļs” jau septīto gadu pēc kārtas pasniedz pateicības Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājiem, virzītājspēkiem, projektiem, nometņu realizētājiem un jauniešiem - iedvesmām. Šogad mums neizdevās kopīgi atskatīties uz padarītajiem darbiem jaunatnes jomā Rēzeknē 2020.gadā. Mēs tikāmies ar katru izvirzīto nominantu individuāli, lai pateiktos par ieguldīto darbu Rēzeknes pilsētā un atšķirībā no citiem gadiem, šogad netika pasniegtas goda nominācijas, bet tika pasniegtas pateicības visiem nominantiem.

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes pilsēta ir atbalstīti 3 projekti.

Jauniešus aicina pieteikties diskusijai par Eiropas nākotni un iegūt 1000 EUR

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu, reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2021. gada pavasarī turpina rīkot pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā aizvadīti jau 2 klātienes pasākumi un 1 pasākums tiešsaistē, kas tika veltīti jauniešu līdzdalības veicināšanai, jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai, un dezinformācijai.

Jauniešu mazā biznesa projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu mazā biznesa projektiem. Konkursa mērķis - atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā. Līdz 2021. gada 19. martam Rēzeknes pilsētā deklarētajiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijā reģistrētajiem jaundibinātajiem individuālajiem komersantiem un uzņēmumiem bija iespēja iesniegt savu projekta pieteikumu.

Vasaras darbs !

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Izbaudi pavasari Rēzeknē!

Dodies pārgājienos “ Lieldienu zaķiem pa pēdām” Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” sagatavoja 3 pārgājienu maršrutus 5, 7 un 9 km garumā.

Rēzeknes jaunieši īstenos 25 iniciatīvu projektus!

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam šogad tika iesniegti 26 jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi, ar Rēzeknes pilsētas domes finansējumu tika apstiprināti 25 projekti. Kopējais finansējums 3970 eiro.

Rādīt vairāk