Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Fotokonkurss “Ziemassvētku un Jaungada trādicijas”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, JIC “Draugu centrs”, izsludina foto konkursu “Ziemassvētku un Jaungada trādīcijas”, kurā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. Foto konkursā var piedalīties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši, gan vecāka gada gājuma cilvēki un ikviens, kurš vēlas pastāstīt un parādīt savus darbus un Ziemassvētku un Jaungada receptes.

“Pateikt PALDIES nozīmē daudz”

Aicinām ikvienu no Jums teikt PALDIES tiem, kuriem aizmirsies pateikt vai kuru darbu un ieguldījumu neesam līdz šim pienācīgi novērtējuši. Pasakiet Paldies tiem, kas to tik tiešām ir pelnījis un gaida, lai viņu darbs ir novērtēts– tā var būt skolotāja, vietējā veikaliņa laipnā pārdevēja vai vienkārši omīte, kuru satikt ieviesto ierobežojumu dēļ Jums nav izdevies.

Akcija “Parādi savu sniegavīru”

Ir atnākusi pirmā ziema un laiks ir gluži kā radīts sniegavīru tapšanai. Bet nebēdā, ja arī pirmais sniedziņš drīz izkusīs. Esi radošs un ļauj vaļu savai fantāzijai. Parādi kā Tu vari pārspēt citus un “uzvelt” savu sniegavīru arī no citiem materiāliem! Neaizmirsti, ka svētki un svētku sajūta rodas darot!

”Domā- Mācies-Dari”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpmākā pusgada garumā īstenos projektu ”Domā- Mācies -Dari”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.2. Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros.

Tautas skrējiens “IEELPO RĒZEKNI”

Latvijas 102. dzimšanas dienas ietvaros, no 15. - 21. novembrim, Rēzeknes iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties tautas skrējienā “Ieelpo Rēzekni”, kuram šogad apritēja 10 gadi. Skrējiens notika ievērojot valstī ārkārtējās situācijas laikā piemērotos ierobežojumus un salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tika izstrādātas vairākas koncepcijas, tai skaitā mainīts pats skrējiena maršruts.

“ Nakts uz riteņiem”

Brauciens tika rīkots ar mērķi - veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu Rēzeknes bērnu, jauniešu un viņu ģimeņu locekļu vidū, kā arī popularizēt autofotoorientēšanos kā veselīga un sportiska dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu.

Aicina pieteikties dalībai projektā “Move, be safe”

Jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kas ir ieinteresēti šīs tēmas profilakses pasākumu padziļinātā izpētē un ir gatavi darboties, lai kopīgi ekspertu vadībā veicinātu jauniešu izpratni par tēmas nopietnību mūsdienu sabiedrībā, ir aicināti pieteikties dalībai projektā “Move, be safe”.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

“Kafija ar politiķiem”

Šī gada 30.septembrī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē notika neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros jaunieši tikās ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, ar mērķi izrunāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu un izvirzīt turpmākus darbības soļus.

Ir noslēdzies biedrības “TFK Rēzekne” realizētais PuMPuRS projekts “Motivē sevi”

Šī gada 16. septembrī notika biedrības “TFK Rēzekne” jaunatnes iniciatīvas projekta “Motivē sevi” noslēguma pasākums, pulcinot tajā visus projektā iesaistītos jauniešus un realizētājus. Šis projekts kopā ir apvienojis 32 jauniešus no Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes un Rēzeknes 3.vidusskolas.

Rādīt vairāk