Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākums “ Kafija ar politiķiem”.

Diskusiju pasākuma “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. Diskusija “Kafija ar politiķiem” ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību.

Eiropas brīvprātīgais darbs Zeimulī

Ir sācies jauns mācību gads un ARPC “Zeimulī” ir ieradušies jauni, enerģijas pilni Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no Krievijas, Francijas un Spānijas projekta “EVS-one goal for all” (līguma nr. 2017-2-LV02-KA105-001656) ietvaros.

Veselību veicinošās un sporta nometnes Rēzeknes bērniem.

Bērnu veselības saglabāšanas un stiprināšanas problēma ir aktuāla gan pasaulē, gan mūsu valstī, gan mūsu pilsētā –Rēzeknē. Veselīga dzīvesveida tendence ir ļoti svarīga un tās prioritāte arvien pieaug, jo veselīgs dzīvesveids ir pamats labai pašsajūtai un sasniegumiem mācībās un sportā.

Izsludināti konkursi par jauniešu konkursa “POPiela” logo dizaina izstrādi un šī gada konkursa tēmas nosaukuma ideju

Šogad jau trīspadsmito gadu pēc kārtas tiks rīkots jauniešu iemīļotais pasākums "POPiela". Pasākumā katru gadu piedalās jaunieši gan no Rēzeknes skolām, gan pārstāvji no Latgales novada skolām un organizācijām, krāsaini, interesanti un oriģināli priekšnesumi priecē mūs ik gadu.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai rudens skolēnu brīvlaikā Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

IZSLUDINĀTS JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Jauniešu dome aicina!

Jauniešu domes galvenais mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

Realizēts iniciatīvu projekts ‘’Lai prieks!’’

Šovasar Rēzeknes pilsētas rotaļu laukumos un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos valdīja neierasta rosība, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu atvērtais centrs “JACis” iniciatīvu projekta “Lai prieks!” ietvaros realizēja piecas āra aktivitātes, visas aktivitātes bija bezmaksas, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes finansējumam.

Nāc un piedalies iniciatīvu projektā ‘’Lai prieks!’’

Jau kopš jūnija sākuma Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu atvērtais centrs “JACis” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Lai prieks!”. Iniciatīvas mērķis ir mudināt jauniešus būt aktīviem, popularizējot āra aktivitāšu un komunikācijas nozīmīgumu saturiska laika pavadīšanai, kā arī veicināt jauniešu radošo pašizpausmi un jaunu iemaņu apguvi. Ar projekta aktivitātēm bērnu vasaras brīvlaiks tiks padarīts košāks un priekpilnāks.

Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātes

Kopš 2016.gada 1.septembra Rēzeknē aktīvi darbojas Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Sociable Youth all over the world” (Projekta Nr. 2016-1-LV02-KA105-001049) veicējas – Camilla Ghiringhelli no Itālijas un Melyne Raufflet no Francijas.

Rādīt vairāk