Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Latgales Reģionā labo darbu gadatirgus Rēzeknē

2018.gada 12. oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” norisinājās pasākums “Labo darbu gadatirgus”, kas tika rīkots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un pašvaldības izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām par godu Latvijas valsts simtgadei. “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ar nosaukumu “Labo darbu festivāls” notiek visos Latvijas reģionos – Vidzemē – 26.septembrī Madonā, Latgalē - 12.oktobrī Rēzeknē , Kurzemē - 26.oktobrī Talsos, Zemgalē – 9.maijā Jelgavā un Rīgā – 3.oktobrī.

Sākusies pieteikšanās konkursam “Popiela-13”

Jauniešu iemīļotais pasākums “Popiela” tiks rīkots jau 13. gadu pēc kārtas. Šajā pasākumā jauniešu grupas veido savus priekšnesumus un demonstrē tos noslēguma pasākumā. Cik daudz mēs zinām par jauniešiem, kādi mēs esam, kādas ir šīs paaudzes īpatnības, vērtības, to visu mēs uzzināsim jau pavisam drīz.

Izsludināts atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, kuri pakļauti kādā no šādām PMP riska grupām: Ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.; Sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, grūtniecība/ mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/ tuvinieki u.c.); Ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.); Ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/ vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.)

“ Kafija ar politiķiem” – vēl viens solis Rēzeknes jauniešu izaugsmei.

Otrdien, 25. septembrī Rēzeknes pilsētas domē valdīja īpaša rosība un gaisotne. Tur bija sanākuši Rēzeknes pilsētas aktīvākie jaunieši, domes deputāti un ARPC jaunatnes lietu nodaļas speciāliste un darbinieki, lai piedalītos līdzdalības diskusijā “Kafija ar politiķiem”.

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Jaunatnes lietu nodaļas aktualitātes

Visa 2018./2019. mācību gada garumā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” jaunatnes lietu nodaļā darbosies brīvprātīgie jaunieši “Erasmus+” programmas ietvaros.

Pasākums “ Kafija ar politiķiem”.

Līdzdalības pasākuma “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju Rēzeknes jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties vienkopus, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. Diskusija “Kafija ar politiķiem” ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību.

Latgales Reģionā labo darbu festivāls Rēzeknē!

2018. gada 12. oktobrī plkst. 12.30 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā“ Zeimuļs” notiks pasākums – “Labo darbu gadatirgus”. Festivāla ietvaros aktīvākie labo darbu veicēji Latgalē demonstrēs savu veikumu un iepazīsies ar citu sniegumu. Pasākuma noslēgumā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā festivāla dalībnieki piedalīsies Jauniešu muzikālajā parādē “ Manc Akorc”, kas šogad par godu Latvijas simtgadei priecēs ar latviešu autoru dziesmām un skaņdarbiem latviešu valodā.

Izsludina jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu rudens brīvlaikā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

JAUNIEŠU DOME AICINA!

Un mūsu galvenais mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā , politiskajā un kultūras jomā gan vietējā , gan valsts mērogā.

Rādīt vairāk