Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Bērnu vasaras nometne “Mazo princešu un džentlmeņu skola”

Jau otro gadu pēc kārtas ARPC “Zeimuļs ” tiek organizēta nometne “Mazo princešu un džentlmeņu skola”, kurā dalībniekiem ir iespēja ne vien aizraujoši, interesanti un radoši pavadīt laiku, bet arī pilnveidot sevi, izmēģināt jaunas aktivitātes un apgūt pieklājības un ētikas normas.

Orientēšanās pasākums “Izzini Rēzekni”

Otrdien, 30.maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs organizēja orientēšanās pasākumu “Izzini Rēzekni” Rēzeknes 3.vidusskolas 8.klases audzēkņiem. Orientēšanās pasākuma mērķis ir radīt jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt dažādas nozīmīgas vietas Rēzeknē un veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.

Notika diskusiju pasākums „ Saldējums ar lielajiem”

Ceturtdien, 2017. gada 18. maijā Rēzeknes pilsētas domē notika diskusijas pasākums „Saldējums ar lielajiem”, kurā 49 bērni no Rēzeknes pilsētas skolām, Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes, skolotāji un jaunatnes nodaļas darbinieki tikās ar 4 Rēzeknes pilsētas domes deputātiem – domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, priekšsēdētāja vietniekiem Andreju Rešetņikovu un Alekseju Stecu, un Rēzeknes pilsētas domes deputātu Jāni Krišānu. Uz pasākumu tika aicināti visu skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 12 gadiem un visi domes deputāti. Diskusija “Saldējums ar lielajiem” tiek rīkota jau ceturto gadu.

Neformāla tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču

Gada laikā tika organizētas vairākas neformālās tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kur jaunieši tikās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Alekseju Stecu, ar Rēzeknes pilsētas domes deputātu un SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vadītāju Vladimiru Bogdanovu, ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem Jāni Krišānu un Jāzepu Korsaku.

“Saldējums ar lielajiem”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" Jaunatnes lietu nodaļa un Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome jau ceturto gadu organizē līdzdalības pasākumu "Saldējums ar lielajiem" bērniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem.

Jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”

21.aprīlī Rēzeknes pilsētas Kultūras namā jau piecpadsmito gadu pēc kārtas notika jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”, ko šogad rīkoja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Mazo biznesa projektu konkursa rezultāti

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” no 2017. gada 1.marta līdz 2017. gada 31. martam (ieskaitot) bija izsludinājis konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Fotokonkurss – izstāde „ZOOM IN”

Jauniešu fotokonkurss „Zoom in” (tulkojumā no angļu valodas nozīmē – tuvināt, pietuvināt) Rēzeknes pašvaldībā tiek rīkots jau sesto gadu, kas tāpat kā vairums jaunatnes neformālās izglītības pasākumu norisinās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” nometņu projektu konkursa rezultāti

Ir noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

Rādīt vairāk