Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Konkurss “Rēzeknes valstspilsētas ERUDĪTS – 2023”

Šī gada 3.novembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” pulcināja Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņus uz “Erudīts 2023” pirmo sezonas spēli. Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt 9.-12.klašu audzēkņu padziļinātas zināšanas par dzimto pilsētu, Latviju, Eiropu un pasauli, rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos, veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, kā arī pieņemt kopīgus lēmumus. Šī gada konkursa tēma ir “Jaunietis Rēzeknē, Latvijā un pasaulē”.

Jauniešus aicina pieteikties bezmaksas ceļošanas biļetēm Eiropas iepazīšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 18 gadus vecus Latvijas jauniešus no 2022. gada 11. līdz 25. oktobrim pieteikties dalībai Eiropas Savienības (ES) iniciatīvā “DiscoverEU”, lai iegūtu iespēju bez maksas apceļot Eiropu, iepazīt tās daudzveidību un apzināt kultūras bagātību. Šī gada rudens pieteikšanās kārtā ceļošanas biļetes kopumā varēs iegūt 35 000 Eiropas jauniešu.

Jaunieši oktobrī varēs pieteikties iniciatīvas “DiscoverEU” bezmaksas biļetēm Eiropas iepazīšanai

Iniciatīva “DiscoverEU” jauniešus iesaista personību bagātinošā pieredzē, kurā viņi iepazīst Eiropas kultūras daudzveidību, bauda pārvietošanās brīvību un iegūst jaunus draugus. Vienlaikus, stiprinot starpkultūru saiknes un arī iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības vērtības, jaunieši var labāk iepazīt paši sevi.

Jauniešu muzikāla parāde “ Manc akorc”

Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja- Kirils Briga, Evelīna Solozniece, Agate Dreļa, Endija Juškāne, Liāna Saule, Ilja Rogovs, Sabina Tihomirova, grupa “ Mandeļu savienojums” un grupa “ Funk for Fun”, pasākumu atklāja Žans Diklabs- mūziķis, Beatbox mākslas pārstāvis, kurš kādreiz uzsāka savu mūziķa ceļu pasākumā “ Manc Akorc 2013”, pasākuma apmeklētājus iesildīja fantastiska LIANA VALIS, kuras audzēkni arī vairākus gadus bija “ Manc akorc” uzvarētāji.

Bezmaksas nometne bērniem un jauniešiem.

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" aicina pieteikt Rēzeknes valstspilsētā dzīvojošos bērnus vecumā no 7-18 gadiem uz bezmaksas nometni "Zeimuļa azotē", kas norisināsies no šī gada 22.augusta līdz 27.augustam. Nometne ir paredzēta Ukrainas un Latvijas bērniem, uzmanību vēršot uz psihoemocionālo labbūtību un valsts valodas apguvi, pilnveidojot saskarsmes un komunikācijas prasmes. Nometnē tiks iekļauti 50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu. Nometne tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu Nr.392 (prot.Nr.29 39 §), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā. Projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īsteno Valsts izglītības satura centrs un Rēzeknes valstspilsēta.

Vasaras nometnes

Lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāk projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes valstspilsēta ir saņemti 5 projektu pieteikumi un atbalstīti 2 projekti

Vasaras nometnēm būt!

Noslēdzies Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem skolēnu vasaras brīvlaikā.

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Rēzeknes 5. vidusskolas komanda – konkursa “Erudīts 2022” uzvarētāji.

2021./22.m.g. tradicionāli Rēzeknes valstspilsētas mācību iestāžu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā, kurā šī gada tēma bija “Ar Sprīdīti pa pasauli”. Konkursa jautājumi ietvēra dažādus virzienus - vēsturi un ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas, medicīnu un kulināriju un vēl daudz ko citu. Šogad spēles notika gan Zoom platformā, gan klatiene.

Rādīt vairāk