Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Realizēts iniciatīvu projekts ‘’Lai prieks!’’

Šovasar Rēzeknes pilsētas rotaļu laukumos un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos valdīja neierasta rosība, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu atvērtais centrs “JACis” iniciatīvu projekta “Lai prieks!” ietvaros realizēja piecas āra aktivitātes, visas aktivitātes bija bezmaksas, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes finansējumam.

Nāc un piedalies iniciatīvu projektā ‘’Lai prieks!’’

Jau kopš jūnija sākuma Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu atvērtais centrs “JACis” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Lai prieks!”. Iniciatīvas mērķis ir mudināt jauniešus būt aktīviem, popularizējot āra aktivitāšu un komunikācijas nozīmīgumu saturiska laika pavadīšanai, kā arī veicināt jauniešu radošo pašizpausmi un jaunu iemaņu apguvi. Ar projekta aktivitātēm bērnu vasaras brīvlaiks tiks padarīts košāks un priekpilnāks.

Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātes

Kopš 2016.gada 1.septembra Rēzeknē aktīvi darbojas Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Sociable Youth all over the world” (Projekta Nr. 2016-1-LV02-KA105-001049) veicējas – Camilla Ghiringhelli no Itālijas un Melyne Raufflet no Francijas.

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome

Jauniešu domes galvenais mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

Bērnu vasaras nometne “Mazo princešu un džentlmeņu skola”

Jau otro gadu pēc kārtas ARPC “Zeimuļs ” tiek organizēta nometne “Mazo princešu un džentlmeņu skola”, kurā dalībniekiem ir iespēja ne vien aizraujoši, interesanti un radoši pavadīt laiku, bet arī pilnveidot sevi, izmēģināt jaunas aktivitātes un apgūt pieklājības un ētikas normas.

Orientēšanās pasākums “Izzini Rēzekni”

Otrdien, 30.maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs organizēja orientēšanās pasākumu “Izzini Rēzekni” Rēzeknes 3.vidusskolas 8.klases audzēkņiem. Orientēšanās pasākuma mērķis ir radīt jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt dažādas nozīmīgas vietas Rēzeknē un veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.

Notika diskusiju pasākums „ Saldējums ar lielajiem”

Ceturtdien, 2017. gada 18. maijā Rēzeknes pilsētas domē notika diskusijas pasākums „Saldējums ar lielajiem”, kurā 49 bērni no Rēzeknes pilsētas skolām, Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes, skolotāji un jaunatnes nodaļas darbinieki tikās ar 4 Rēzeknes pilsētas domes deputātiem – domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, priekšsēdētāja vietniekiem Andreju Rešetņikovu un Alekseju Stecu, un Rēzeknes pilsētas domes deputātu Jāni Krišānu. Uz pasākumu tika aicināti visu skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 12 gadiem un visi domes deputāti. Diskusija “Saldējums ar lielajiem” tiek rīkota jau ceturto gadu.

Neformāla tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču

Gada laikā tika organizētas vairākas neformālās tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kur jaunieši tikās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Alekseju Stecu, ar Rēzeknes pilsētas domes deputātu un SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vadītāju Vladimiru Bogdanovu, ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem Jāni Krišānu un Jāzepu Korsaku.

“Saldējums ar lielajiem”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" Jaunatnes lietu nodaļa un Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome jau ceturto gadu organizē līdzdalības pasākumu "Saldējums ar lielajiem" bērniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem.

Jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”

21.aprīlī Rēzeknes pilsētas Kultūras namā jau piecpadsmito gadu pēc kārtas notika jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”, ko šogad rīkoja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi.

Rādīt vairāk