Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Nometņu konkurss!

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu ievērojot noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Vasaras nodarbinātība

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, biedrības, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā 2021. gadā un piedāvāt vasaras darba vakances audzēkņiem vecumā no 16 – 19 gadiem.

Karjeras atbalsta pasākumi

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” jau trīs gadus pēc kārtās notika pasākums “Mana izaugsmes iespēja”, kas jauniešiem vienuviet piedāvāja iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā, brīvprātīgo darbu, neformālo un interešu izglītību, ar mērķi palīdzēt izvēlēties sev piemērotāko izaugsmes ceļu.

Rēzeknes pilsētas jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” izsludina pieteikšanos Rēzeknes pilsētas jauniešu forumam “Iedvesmo Rēzekni”. Foruma mērķis ir vērsts uz sadarbības veicināšanu starp jauniešiem un jauniešu iedvesmotājiem – jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, konsultantiem, jauniešu organizācijām un pašvaldības amatpersonām un tās darbiniekiem, kā arī citām jaunatnes jomā iesaistītajām un ieinteresētām pusēm Rēzeknes pilsētā. Pretendentus aicinām pieteikt kādā no piecām nominācijām: “Labākā nometne Rēzeknes bērniem”, “Labākais iniciatīvu projekts”, “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” (nomināciju piešķir jaunietim vecumā no 13-25g.), “Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs” (nomināciju piešķir jaunatnes darbiniekam/ jauniešu iedvesmotājam), “Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” (nomināciju piešķir jaunatnes organizācijai).

Psiholoģiskais atbalsts jauniešiem

Covid-19 pandēmija jo īpaši postoši ietekmē jauniešus visā ES, kaitējot viņu nodarbinātības situācijai, traucējot izglītības procesu un ietekmējot viņu garīgo un fizisko veselību un labklājību. Pusaudžu vecums ir īpaši nozīmīgs ar to, ka šajā laikā joprojām attīstās cilvēka organisms, veidojas identitāte un bērni pakāpeniski sāk kļūt par pieaugušajiem. Īpaši liela nozīme ir draugiem un sociālajām attiecībām. Savukārt to trūkums var pasliktināt psihisko veselību. Jauniešiem zuda iespējas apmeklēt mācību un brīvā laika iestādes, kur saņemt saikni ar apkārtējiem cilvēkiem.

Junior Achievement Latvia aicina jaunāko klašu skolēnus piedalīties finanšu pratības konkursos

Junior Achievement Latvia aicina jaunāko klašu skolēnus piedalīties finanšu pratības konkursos: "Mana vārdnīciņa" (pirmsskolas bērniem un 1 .-4. klašu skolēniem); "Biznesa pasakas" (5.-9. klašu skolēniem).

Izmanto un attīsti iespēju, piedalies mazo biznesa projektu konkursā 2021. gadā!

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem 2021. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, īpaši audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

IESPĒJA JAUNIEŠIEM PIETEIKTIES TIEŠSAISTES BEZMAKSAS FOTO UN VIDEO MEISTARKLASĒM

Jauniešu organizācija «Avantis» un «Young Media Sharks» jaunajā gadā dāvina iespēju jauniešiem no visas Latvijas piedalīties tiešsaistes meistarklasēs un kompetentu jomas pārstāvju pavadībā apgūt video veidošanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Pateicoties Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstam, meistarklases jauniešiem ir bez maksas.

Starptautiskās apmācības „Involving Youth – Strengthening Youth Participation”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra darbinieki piedalījās apmācībās “Jauniešu iesaistīšana – jauniešu līdzdalības stiprināšana”. Jau vairākus gadus Rēzekne sadarbojas ar izglītības un brīvā laika organizāciju „Sportjugend im LSB Sachsen-Anhalt”. Šīs sadarbības ietvaros katru novembri notiek apmācības Schierke, Vācijā, kur piedalās sadarbības organizācijas valstis (Čehija, Ungārija, Rumānija, Polija, Vācija, Lietuva, Latvija).

Rādīt vairāk