Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes valstspilsēta ir saņemti 5 projektu pieteikumi un atbalstīti 2 projekti

Vasaras nometnēm būt!

Noslēdzies Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem skolēnu vasaras brīvlaikā.

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Rēzeknes 5. vidusskolas komanda – konkursa “Erudīts 2022” uzvarētāji.

2021./22.m.g. tradicionāli Rēzeknes valstspilsētas mācību iestāžu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā, kurā šī gada tēma bija “Ar Sprīdīti pa pasauli”. Konkursa jautājumi ietvēra dažādus virzienus - vēsturi un ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas, medicīnu un kulināriju un vēl daudz ko citu. Šogad spēles notika gan Zoom platformā, gan klatiene.

Līdzdalības darbnīcas

18.martā un 25.martā notika biedrības “Creative Minds for Culture” kopā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” Jauniešu līdzdalības darbnīcas, jaunieši neformālā veidā iepazinās ar līdzdalības veidiem, līdzdalības nozīmi un uzzināja par jauniešu iespējām līdzdarboties un attīstīt savas iniciatīvas pilsētas ietvaros.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem

Konkurss “Rēzeknes valstspilsētas ERUDĪTS – 2022”

Šī gada 9.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” ar neviltotu prieku pulcināja Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņus uz “Erudīts 2022” ceturto sezonas spēli klātienē. Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt 9.-12.klašu audzēkņu padziļinātas zināšanas par pasauli, rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos, veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, kā arī pieņemt kopīgus lēmumus. Šī gada konkursa tēma ir “Ar Sprīdīti pa pasauli”, kas veltīts plaša spektra tēmu klāstam, aptverot gandrīz vai visus pasaules spilgtākos notikumus un faktus.

„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

IZSLUDINĀTS JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

ARPC “Zeimuļs” aicina darba devējus pieteikt darba vietas jauniešu vasaras nodarbinātības konkursam!

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” aicina Rēzeknes valstspilsētas uzņēmumus, iestādes, biedrības, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros 2022.gadā un piedāvāt vasaras darba vakances jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem

Rādīt vairāk