Jauniešiem

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Nometne “5 dienas apkārt Eiropai”

No 2017. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim ARPC “Zeimuļs” norisinājās nometne “5 dienas apkārt Eiropai”. Nometnē piedalījās 20 bērni vecumā no 8 – 10 gadiem. Nometnes uzsvars tika likts uz valodu apguvi un citu kultūru iepazīšanu.

Aicinām skolas, organizācijas un jauktas komandas piedalīties “Popiela-12”

Jauniešu iemīļotais pasākums “Popiela” tiks rīkots jau 12 gadu pēc kārtas. Šajā pasākumā jauniešu grupas veido savus priekšnesumus un demonstrē tos noslēguma pasākumā. Šogad mūs sagaida pop žanra revolūcija, spilgtākie jauniešu popkultūras elku uzgājieni, apvīti ar aizraujošu sižeta līniju un jauniešu interpretāciju

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”” atkārtoti izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Izvēlēts  “POPiela” logo un noskaidrota šī gada tēma

Ir noskaidroti jauniešu konkursa “POPiela” logo konkursa un šī gada tēmas konkursa rezultāti. Žūrijas vērtēšanai tika iesniegti 7 logo dizaina projekti un 8 tēmas nosaukuma idejas. Jau tradicionāli “POPiela” ir jauniešu konkurss, kurā radošums un idejas plūst aumaļām, lai izvērtētu iesūtīto pieteikumu atbilstību mērķauditorijas prasībām, pirms konkursu komisijas darba, iesniegtie darbi tika nodoti Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes dalībnieku izvērtēšanai. Jaunieši izteica savu viedokli, diskutēja par iesniegto darbu aktualitāti un atbilstību vērtēšanas kritērijiem.

Kafija ar politiķiem

"Kafija ar politiķiem" Rēzeknē ir kļuvusi par tradīciju, jau septīto gadu pēc kārtas jaunieši ar politiķiem diskutē, analizē, izvērtē un gūst jaunas zināšanas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu) savstarpējo dialogu, lai neformālā gaisotnē pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Šogad šis pasākums notika līdz šim neierastā formātā – diskusijām notiekot vēlu vakarā.

Iespēja piedalīties bērnu sporta nometnē rudens skolēnu brīvlaikā

Turpmākos trīs gadus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) finansējumu.

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome aktīvi darbojas ik gadu. Tās mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā. Tās dalībnieki ir pilsētas aktīvākie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri iesaistās brīvprātīgajā darbā vietēja un reģionāla mēroga pasākumos, īsteno iniciatīvu projektus, organizē vairākus neformālās izglītības pasākumus, plāno brīvā laika aktivitātes un uzņem jaunus biedrus savā komandā. Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē iesaistās arvien vairāk dalībnieku un uz šo brīdi Jauniešu domē darbojas vairāk nekā 50 aktīvākie jaunieši.

RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „AUSTRUMLATVIJAS RADOŠO PAKALPOJUMU CENTRS” NOMETŅU PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

Ir noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem skolēnu rudens brīvlaikā. Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

KONKURSA “RĒZEKNES PILSĒTAS ERUDĪTS – 2018” JAUNĀ SEZONA IR KLĀT!

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” aicina visus Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu vidusskolēnus piedalīties konkursā “Rēzeknes pilsētas Erudīts – 2018”. Šogad konkursa tēma ir „Svinamie svētki”.

Pasākums “ Kafija ar politiķiem”.

Diskusiju pasākuma “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. Diskusija “Kafija ar politiķiem” ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību.

Rādīt vairāk