Pakalpojumi

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Maksas pakalpojumi

Atpūtas telpas pakalpojumu izmantošana

Pakalpojuma cena:

Maksa par vienas gultas vietas izmantošanu - 1 diennakts 15.00 euro

Maksa par vienas gultas vietas izmantošanu bērnu un jauniešu nometņu darbības laikā un pašvaldības pasākumiem uzaicinātajiem viesiem 7 euro

Maksa par gultas vietas izmantošanu (grupai > 20 cilvēki) 1 personai: 1 diennakts 12.00 euro

Maksa par gultas vietas izmantošanu 1 personai, ja persona izmanto pakalpojumu vairāk par 1 nedēļu 10.00 euro

Aktu zāles izmantošana

Ir pieejams aprīkojums. 250 sēdvietas.

Pakalpojuma cena:

Aktu zāles izmantošana: 1 stunda - 40 euro

Aktu zāles izmantošana: 3 stundas - 100 euro

Aktu zāles izmantošana: 6 stundas - 195 euro

Trenažieru zāles izmantošana

DARBA LAIKS

P. 1300-1930
O. 1000-1400
T. 1300-1930
C. 1000-1400
P. 1300-1930
S. BRĪVDIENA
SV. BRĪVDIENA

 

ARPC trenažieru zāles, ģērbtuvju un dušu telpu lietošanas noteikumi

Ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā

 

Sakarā ar  noteiktajiem ierobežojumiem valstī, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību, izmantojot trenažieru zāli, ģērbtuves un dušas telpas jāievēro noteiktās prasības:

 

  • Nodarbības trenažieru zālē notiek: pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.13.00-19.30 otrdienās un ceturtdienās no plkst.10.00-14.00;
  • Vienlaicīgi trenažieru zālē drīkst atrasties ne vairāk kā 4 apmeklētāji, centra darbinieks var likt klientam uzgaidīt, līdz apmeklētāju skaits samazinās, kā arī organizē ieiešanu / iziešanu no telpas, ievērojot distancēšanās prasības;
  • maksimālais laiks zālē vienai nodarbībai ir 1 stunda;
  • Pie ieejas ir jāuzrāda COVID-19 sadarbspējīgs sertifikāts ( izprintēts vai telefonā PDF)  vai negatīvs Covid-19 tests un personu apliecinošs dokuments;
  • Pirms nodarbībām trenažieru zāles apmeklētājiem ir jāizpilda COVID-19 anketa, ARPC nenodot datus trešajām personām, izņemot epidemioloģiskajai izmeklēšanai šādas nepieciešamības gadījumā;
  • Trenažieru zāles apmeklētajiem ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītās vietās un neizmantot garderobes un dušas;
  • Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;
  • Nodarbības trenažieru zālē tiek organizētas, ievērojot 2m distanci starp visām iesaistītām personām;
  • Koplietošanas telpās ievērot 2m distanci un obligāti lietot aizsargmaskas;
  • Centra darbiniekam ir tiesības izraidīt no ARPC telpām klientu, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumu prasības, nekompensējot apmeklējuma izmaksas. Klients uzņemas pilnu atbildību par ARPC iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus.

Pakalpojuma cena:

Vienai personai 1 nodarbība - 3 euro.

Vienai personai abonements (10 nodarbībām) - 25 euro

Konferenču telpas izmantošana

Ar aprīkojumu. 60 sēdvietas

Pakalpojuma cena:

1 stunda - 26,00 euro

3 stundas - 65,00 euro

6 stundas - 130,00 euro

Aerobikas zāles izmantošana

Pakalpojuma cena:

Aerobikas zāles izmantošana 1 stunda - 18.00 euro

Trenažieru zāles izmantošana 1 stunda - 18.00 euro

Horeogrāfijas zāles izmantošana

Pakalpojuma cena:

Grupām: 1 stunda - 18.00 euro

Semināru zāles izmantošana

Pakalpojuma cena:

1 stunda - 12 euro