Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Piekļūstamības paziņojums

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”” (turpmāk ARPC “Zeimuļs”)  saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

 

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz ARPC “Zeimuļs” oficiālo mājaslapu http://zeimuls.lv/.

 

 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības invertējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

 

Oficiālā ARPC “Zeimuļs” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • virsraksti nav izkāroti loģiskā, jēgpilnā secībā jeb hierarhijā, tādējādi lietotājiem var būt apgrūtināta vai neiespējama tīmekļvietnes struktūras uztvere;
  • pārvietojoties mājaslapā ar tastatūru, ne vienmēr ir redzams vizuālais fokuss, izvēlnē nevar pārvietoties ar bulttaustiņiem;
  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar nevar piekļūt šo attēlu informācijai, izmantojot ekrānlasītāju;
  • daudzviet zems teksta un fona krāsu kontrasta koeficients.

 

Šī tīmekļvietne pirmo reizi tika izvērtēta 31.05.2022. Izvērtēšanu veica ARPC “Zeimuļs” Restaurācijas un radošo industriju darbnīcas elektronisko iekārtu speciālists – Jevgeņijs Grabovskis.

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

 

Piekļūstamības alternatīvas

 

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar ARPC “Zeimuļs” , rakstot e-pastu uz arpc@rezekne.lv un norādot:

  • saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam.

 

ARPC “Zeimuļs” cenšas nepārtraukti uzlabot šīs vietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz arpc@rezekne.lv vai zvanot pa tālruni +371 646 22511.

 

Ja ARPC “Zeimuļs” nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv

12.05.2023.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums