Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2022. g.

Augusts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

04.08.2022.
MEKLēJAM KOLēģI – JAUNATNES DARBINIEKU.

0

04.08.2022.
SPORTA DIENA “KOVšU BRīNUMZEME”

0

28.07.2022.
MīļIE, KLIENTI! KAFEJNīCA “REžICA” ATSāK SAVU DARBīBU NO 5. AUGUSTā!

0

28.07.2022.
BEZMAKSAS NOMETNE BēRNIEM UN JAUNIEšIEM.

0

28.07.2022.
ASTOTAIS šAHA TURNīRS „ROSITTEN RAPID”

0

14.07.2022.
PAZIŅOJUMS PAR IESPēJU IEGūT TELPU NOMAS TIESīBAS 2022 (21. JūLIJā)

0

06.07.2022.
PAZIŅOJUMS PAR IESPēJU IEGūT TELPU NOMAS TIESīBAS 2022 (14. JūLIJā)

0

06.07.2022.
AICINāM ģIMENES PIEDALīTIES SPORTA DIENā “KOVšU BRīNUMZEME”

0

01.07.2022.
VASARAS NOMETNES

0

28.06.2022.
PAZIŅOJUMS PAR IESPēJU IEGūT TELPU NOMAS TIESīBAS 2022

0

Rādīt vairāk