Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

13.05.2021.
INTEREšU IZGLīTīBAS āRA NODARBīBAS!

0

13.05.2021.
AKCIJA VELTīTA MāMIņU DIENAI

0

12.05.2021.
VASARAS SKOLA

0

06.05.2021.
NOMAS TIESīBU TREšāS RAKSTISKāS IZSOLES REZULTĀTI 2021

0

06.05.2021.
IZSPĒLĒTA VIKTORĪNA, KAS TIKA VELTĪTA LATVIJAS REPUBLIKAS  NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENAI!

0

05.05.2021.
AUSTRUMALATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” IZSLUDINA INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMU KONKURSU 2021./2022. MāCīBU GADAM

0

05.05.2021.
NESKATOTIES UZ PANDĒMIJU, DARBS ARPC “ZEIMUĻS” NEAPSTĀJAS!

0

05.05.2021.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM

0

05.05.2021.
ĀRA NODARBīBU SARAKSTS

0

03.05.2021.
 “IEDVESMO RĒZEKNI”

0

Rādīt vairāk