Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Oktobris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

21.10.2021.
NOSLēDZIES LEGO KONSTRUKTORU RADOšAIS KONKURSS “MANS LEGO DZīVNIEKS”.

0

20.10.2021.
GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBAS JOMā

0

19.10.2021.
”DOMā- MāCIES-DARI”

0

18.10.2021.
SIRSNīGS PALDIES!

0

13.10.2021.
AKCIJA “KATRAM SAVA RUDENS LAPA!”

0

12.10.2021.
JAUNIEšI VAR PIETEIKTIES BEZMAKSAS CEļOJUMAM PA EIROPU

0

11.10.2021.
INFORMāCIJA PAR INTEREšU IZGLīTīBAS PROCESA ORGANIZēšANU NO 2021.GADA 11.OKTOBRA

0

11.10.2021.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

11.10.2021.
ATVēRTA PIETEIKšANāS JAUNIEšU APMāCīBāM “APGūSTI NOZARI: DIGITāLAIS MāRKETINGS”

0

08.10.2021.
LATVIJAS SARKANā KRUSTA JAUNATNE IZSLUDINA TRENIņKURSU “LīDERA SPēKS 2021”

0

Rādīt vairāk