Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Marts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

03.03.2021.
NESKATOTIES UZ PANDĒMIJU, DARBS ARPC “ZEIMUĻS” NEAPSTĀJAS!

0

03.03.2021.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 21.12.2020. – 06.04.2021.

0

03.03.2021.
NOMETņU KONKURSS!

0

03.03.2021.
VASARAS NODARBINāTīBA

0

03.03.2021.
PIEDALIES KONKURSā UN LAIMē GALDA SPēLI “ZEIMUļS”VISAI ģIMENEI UN DRAUGIEM!

0

02.03.2021.
NOSLēDZāS KONKURSS “GARšīGā PANKūKU PASAULE”!

0

01.03.2021.
ATVER KALENDāRU UZKLIKšķINOT UZ SAITES UN PIEDALIES IZAICINāJUMā.

0

01.03.2021.
KARJERAS ATBALSTA PASāKUMI

0

26.02.2021.
RēZEKNES PILSēTAS JAUNIEšU FORUMS “IEDVESMO RēZEKNI”

0

26.02.2021.
JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSS

0

Rādīt vairāk