Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Jūlijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

17.07.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

17.07.2017.
NāC UN PIEDALIES INICIATīVU PROJEKTā ‘’LAI PRIEKS!’’

0

29.06.2017.
EIROPAS BRīVPRāTīGā DARBA AKTIVITāTES

0

29.06.2017.
RēZEKNES PILSēTAS JAUNIEšU DOME

0

29.06.2017.
„ROSITTEN RAPID 2017”

1

22.06.2017.
BēRNU VASARAS NOMETNE “MAZO PRINCEšU UN DžENTLMEņU SKOLA”

0

05.06.2017.
UZMANīBU, KONKURSS!

0

30.05.2017.
ORIENTēšANāS PASāKUMS “IZZINI RēZEKNI”

0

30.05.2017.
ŽANETEI KLUšAI ZELTA MEDAļA

0

30.05.2017.
SVēTKI VISAI ģIMENEI ARPC “ZEIMUļS”

0

Rādīt vairāk