Zeimuls
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Augusts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

14.08.2018.
„ATKAL UZ ZEIMULI”  

0

14.08.2018.
DARBA LAIKS VASARĀ

0

14.08.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

14.08.2018.
RēZEKNES JAUNIEšI PIEDALīJāS STARPTAUTISKā NOMETNē VāCIJā

0

14.08.2018.
SPRīDīTIS ATRADA LAIMI… ĢIMEņU PARāDē RēZEKNē!

0

15.07.2018.
IV STARPTAUTISKAIS āTRā šAHA TURNīRS „ROSITTEN RAPID 2018”

0

03.07.2018.
JAUNIEšU DOMES JAUNIEšU VASARA

0

18.06.2018.
PIEDALIETIES ĢIMEņU PARāDē RēZEKNē UN IEGūSTIET BALVAS!

0

18.06.2018.
PROJEKTS “THE BUSINESS OF FUTURE” LATVIJAS – LIETUVAS PāRROBEžU SADARBīBAS PROGRAMMAS 2014.- 2020. GADA IETVAROS.

0

18.06.2018.
PROJEKTS “RĒZEKNE – SEPTIŅU PAKALNU MĀJAS” IR NOSLĒDZIES!

0

Rādīt vairāk