Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

28.04.2017.
DARBA LAIKS SVĒTKOS

0

28.04.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

28.04.2017.
HIP-HOP DEJU FESTIVĀLS PLESKAVĀ

0

28.04.2017.
ARPC “VIVA” DEJOTāJU REZULTāTI PAR APRīļA MēNESI

0

25.04.2017.
JAUNIEšU MUZIKāLā PARāDE “MANC AKORC”

0

19.04.2017.
RODRIGO JUGANS „ALBATROSA” FINāLā.

0

12.04.2017.
SPORTA DEJU SACENSĪBAS “RĒZEKNES DOMES KAUSS 2017”

0

10.04.2017.
MAZO BIZNESA PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

10.04.2017.
JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

10.04.2017.
29.APRīLī RēZEKNē – SPORTA SVēTKI VISAI ģIMENEI „TēTIS, MAMMA, ES – SPORTISKA ģIMENE!”

0

Rādīt vairāk