Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Jūnijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

14.06.2024.
DARBA LAIKS VASARĀ

0

14.06.2024.
PIESAKI SAVU ģIMENI AKTīVAI SPORTA DIENAI!

0

11.06.2024.
NOSLēDZIES KāRTēJAIS VELOSIPēDISTU APMāCīBAS KURSS

0

04.06.2024.
SAULAINI UN SKANīGI TIKA AIZVADīTS 2023./2024. MāCīBU GADS!

0

04.06.2024.
APBALVOTAS ARPC “ZEIMUļS” AKTīVāKāS ģIMENES

0

03.06.2024.
FOTOAKCIJA „MANA ģIMENE – MANA VēRTīBA” IR NOSLēGUSIES !

0

03.06.2024.
JAUNIEšU MUZIKāLā PARāDE “MANC AKORC 2024” IESKANDINāJA VASARU

0

23.05.2024.
EKSKURSIJA UZ RēZEKNES MāKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLU

0

22.05.2024.
ARPC “ZEIMUļS” MāCīBU GADA NOSLēGUMA PASāKUMS

0

20.05.2024.
IZZINOšI PAGāJA ARPC “ZEIMUļS” TEHNISKāS JAUNRADES DIENAS!

0

Rādīt vairāk