Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Jūlijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

10.07.2024.
PAZIŅOJUMS PAR IESPēJU IEGūT TELPU NOMAS TIESīBAS 2024 (18.JūLIJā)

0

05.07.2024.
DARBA LAIKS VASARĀ

0

05.07.2024.
NOSLēDZāS AKCIJA “ZAļāKAI IKDIENAI!”

0

05.07.2024.
ĢIMEņU SPORTA DIENA “TUVāK DABAI”

0

18.06.2024.
MūSU šAHISTIEM TRīS BRONZAS MEDAļAS VIļāNOS

0

14.06.2024.
PIESAKI SAVU ģIMENI AKTīVAI SPORTA DIENAI!

0

11.06.2024.
NOSLēDZIES KāRTēJAIS VELOSIPēDISTU APMāCīBAS KURSS

0

04.06.2024.
SAULAINI UN SKANīGI TIKA AIZVADīTS 2023./2024. MāCīBU GADS!

0

04.06.2024.
APBALVOTAS ARPC “ZEIMUļS” AKTīVāKāS ģIMENES

0

03.06.2024.
FOTOAKCIJA „MANA ģIMENE – MANA VēRTīBA” IR NOSLēGUSIES !

0

Rādīt vairāk