Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Marts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

19.03.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

19.03.2018.
BĒRNU DISKOTĒKA CENTRĀ  „ZEIMUĻS”

0

15.03.2018.
MūSDIENU DEJU KONKURSA I KāRTAS REZULTāTI

0

13.03.2018.
JAUNIEšU ATVēRTAIS CENTRS «JACIS» JAUNāS TELPāS!

0

12.03.2018.
RADOšO DARBU KONKURSS “LIELDIENU DEKORI”

0

12.03.2018.
BēRNI APGūST DROšīBAS NOTEIKUMUS

0

09.03.2018.
SKOLēNU BRīVLAIKā NESēDI MāJāS- ESI AKTīVS!

0

08.03.2018.
SKATUVES RUNAS KONKURSA 1. KĀRTA

0

06.03.2018.
AICINāM UZ PASāKUMU «KOPĀ PAR DROŠĪBU!»

0

06.03.2018.
 PĀRSTEIGUMS!!!

0

Rādīt vairāk