Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Oktobris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

18.10.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.10.2019.
„TēJA AR DARBA DEVēJIEM”

0

18.10.2019.
“GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBAS JOMā”

0

18.10.2019.
RADOšO DARBU KONKURSS “ZELTA RUDENS NOSKAņāS”

0

17.10.2019.
SDK VIVA PRIECē AR SASNIEGUMIEM

0

17.10.2019.
RēZEKNES PILSēTAS ERUDīTS – 2020

0

15.10.2019.
RēZEKNES PILSēTAS JAUNIEšI APGūST FOTOGRAFēšANAS PRASMES

0

14.10.2019.
AICINāM VECāKUS APMEKLēT RADOšAS UN INTERAKTīVAS NODARBīBAS KOPā AR BēRNIEM!

0

14.10.2019.
IEPAZINāM DARBU RADIO

0

10.10.2019.
IZSLUDINĀTS JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

0

Rādīt vairāk