Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Jūlijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

28.07.2021.
NOMETNE “ZEIMUļA IZGUDROTāJU CIEMS”

0

20.07.2021.
VASARAS NOMETNES

0

15.07.2021.
“ZEIMUļS” AICINA ģIMENES 2 DIENU PāRGāJIENā AR NAKšņOšANU TELTīS  

0

15.07.2021.
NOMETNES RēZEKNES PILSēTAS BēRNIEM UN JAUNIEšIEM!

0

03.07.2021.
SKATUVES RUNAS KONKURSS 2021

0

03.07.2021.
DESMIT DIENAS PRINCEšU UN DžENTLMEņU  NOMETNē!

0

02.07.2021.
VP LRP KONKURSS NEPILNGADīGAJIEM “VASARā AIZRAUJOšI UN DROšI!”

0

17.06.2021.
PāRGāJIENS “PIEDZīVOJUMS VISAI ģIMENEI”

0

10.06.2021.
ARPC „ZEIMUļS” STUDIJAS „VīTERI” DALīBA KONKURSā

0

04.06.2021.
“ZEIMUļS” AICINA PIEDALīTIES PāRGāJIENā “PIEDZīVOJUMS VISAI ģIMENEI’’

0

Rādīt vairāk