Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

05.12.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

05.12.2019.
AICINāM BēRNUS KOPā AR VECāKIEM UZ JAUNā GADA SAGAIDīšANAS PASāKUMU!

0

04.12.2019.
AUTOFOTOORIENTēšANāS “NAKTS UZ RITEņIEM 3”

0

04.12.2019.
STARPTAUTISKāS APMāCīBAS “ PāRLIECINāTI JAUNIEšI” VāCIJā.

0

04.12.2019.
RADOšAIS šūšANAS KONKURSS “ROTāTU SVāRKU PASAULE”

0

04.12.2019.
IZSKANēJA “ POPIELA14”

0

21.11.2019.
ERUDīTS 2020

0

21.11.2019.
RADOšO DARBU KONKURSS “ES SAVā PILSēTā”

0

15.11.2019.
GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBAS JOMā

0

15.11.2019.
PROJEKTA “IEKRāSOSIM ģIMEņU SIRDIS” NOSLēGUMS

0

Rādīt vairāk