Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Februāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ziņas

17.02.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

17.02.2017.
RēZEKNES PILSēTAS ERUDĪTS – 2017

0

15.02.2017.
PULCIņA “ĢITāRSPēLE” AUDZēKņU KONCERTS

0

15.02.2017.
KONKURSS “EKO ERUDīTS”

0

14.02.2017.
CENTRā “ZEIMUļS” AIZVADīTA PIRMā BēRNU DISKOTēKA

0

14.02.2017.
VOKāLāS MūZIKAS KONKURSA „BALSIS 2017” 1. KāRTA

0

13.02.2017.
FOTOKONKURSS JAUNIEšIEM “ZOOM IN”

0

13.02.2017.
AICINāM PIETEIKTIES VOKāLā KONKURSA “GHETTO FAKTORS” ATLASES POSMAM RēZEKNē

0

10.02.2017.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS UN MAZāS FORMAS UZVEDUMU KONKURSS

0

10.02.2017.
KONKURSS „NO BAROKA LīDZ ROKAM”

0

Rādīt vairāk