Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2022. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

01.12.2022.
“TēJA AR DARBA DEVēJIEM”

0

23.11.2022.
RADOŠAIS ŠŪŠANAS KONKURSS “RUDENS AKSESUĀRI”

0

23.11.2022.
NAKTS VOLEJBOLA TURNīRS

2

21.11.2022.
KONKURSS “LABāKAIS ZIEMASSVēTKU EGLīTES ROTāJUMS AR SAVāM ROKāM”

0

17.11.2022.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

17.11.2022.
MANAI LATVIJAI!

0

17.11.2022.
AKCIJAS “ IEGūSTI SKOLā – PIELIETO DZīVē” REZULTāTI!

0

16.11.2022.
CENTRā “ZEIMUļS” NOTIKA PANKūKU GATAVOšANAS DARBNīCA

0

10.11.2022.
AICINāM IKVIENU IEDEGT SAVU SVECīTI LATVIJAS KONTūRā PIE ARPC “ZEIMUļS”!

0

10.11.2022.
LATVIJAS VALSTS DZIMšANAS DIENAI VELTīTS PASāKUMS: “MANAI LATVIJAI!”

0

Rādīt vairāk