Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

22.01.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

22.01.2018.
PULCIņš,, RADOšAIS BIZNESMENIS” īSS ATSKAITES RAKSTUROJUMS

0

22.01.2018.
URGENT: LATVIAN VOLUNTEER WANTED

0

22.01.2018.
ĢIMEņU šAHA TURNīRā 36 DALīBNIEKI

0

18.01.2018.
ANGļU VALODA SāKUMSKOLAS VECUMA BēRNIEM

0

15.01.2018.
SDK VIVA SASNIEGUMI!

0

15.01.2018.
BREAKDANCE JAM

0

12.01.2018.
VOKāLI INSTRUMENTāLO ANSAMBļU, INSTRUMENTāLO KOLEKTīVU UN POPGRUPU FESTIVāLS – KONKURSS “NO BAROKA LīDZ ROKAM”

0

12.01.2018.
MūSDIENU DEJU RADOšAIS KONKURSS

0

12.01.2018.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS KONKURSы

0

Rādīt vairāk