Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

18.04.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.04.2018.
SPORTA DEJU SACENSīBAS – RēZEKNES DOMES KAUSS 2018

0

17.04.2018.
PASāKUMS PAR BRīVPRāTīGO DARBU

0

16.04.2018.
ŽANETEI KLUšAI SUDRABA MEDAļA

0

13.04.2018.
MODES SKATE 2018

0

13.04.2018.
STARPTAUTISKĀ NOMETNE PUSAUDŽIEM VĀCIJĀ

0

13.04.2018.
VASARAS NOMETNES RēZEKNē.

0

06.04.2018.
AKCIJA “KOPā PAR DROšīBU!” CENTRā “ZEIMUļS”

0

06.04.2018.
KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNIEšU KARJERAS UN VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTIEM.

0

06.04.2018.
RADOšāS LIELDIENAS CENTRā «ZEIMUļS»

0

Rādīt vairāk