Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Novembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

15.11.2018.
DARBA LAIKS SVĒTKOS

0

13.11.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

13.11.2018.
SPORTA PēCPUSDIENA VELTīTA LāčPLēšA DIENAI ZEIMULī

0

09.11.2018.
SPORTA UN VESELīBAS SVēTKI CENTRā “ZEIMUļS”

0

07.11.2018.
STĀSTNIEKU KONKURSS

0

06.11.2018.
LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU SAGAIDOT!

0

06.11.2018.
SKRIEN AR SAVU čETRKāJAINO MīLUļI SKRēJIENā “ ĶEPA 2018”

0

06.11.2018.
V LATGALES JAUNO šAHA AMATIERU čEMPIONāTS

0

01.11.2018.
SPORTA PēCPUSDIENA ZEIMUļī

0

25.10.2018.
SPORTA UN VESELĪBAS SVĒTKI

0

Rādīt vairāk