Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Novembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

15.11.2017.
DARBA LAIKS SVĒTKOS

0

15.11.2017.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

15.11.2017.
MANAI LATVIJAI!

0

08.11.2017.
ARPC “ZEIMUļS” AIZVADīTA VECāKU NEDēļA

0

07.11.2017.
TIKšANāS AR KANāDAS VēSTNIECīBAS PāRSTāVJIEM

0

02.11.2017.
ARPC “ZEIMUĻS” IZSTĀDES NOVEMBRĪ

0

02.11.2017.
NOMETNE “5 DIENAS APKāRT EIROPAI”

0

01.11.2017.
SPORTA PēCPUSDIENA ZEIMUļī

0

01.11.2017.
MANAI LATVIJAI…

0

01.11.2017.
LEKCIJA VECāKIEM PAR VESELīGU UZTURU

0

Rādīt vairāk