Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

22.09.2021.
AICINA PIETEIKTIES FIZISKāS ATTīSTīBAS SPORTA PULCIņAM “MAZAIS SPORTO”

0

17.09.2021.
ARPC “ZEIMUļS” TIKA SVINēTA TēVA DIENA

0

16.09.2021.
ARPC “ZEIMUļS ”TEHNISKāS JAUNRADES NEDēļA

0

15.09.2021.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

09.09.2021.
ARPC “ZEIMUļS” AICINA!  

0

06.09.2021.
CENTRS „ZEIMUļS” AICINA SVINēT TēVA DIENU!

0

06.09.2021.
ZEIMUļS KOšI UN AIZRAUJOšI ATKLāJA JAUNO MāCīBU GADU!

0

06.09.2021.
VSASARAS NOMETNE „ DZīVOSIM VESELīGI”

0

02.09.2021.
JAUNIEšU DOME AICINA!

0

02.09.2021.
ARPC “ZEIMUļS” VEIKSMīGI IESAISTāS PROJEKTA “NETWORK OF TECHNOLOGY INTEGRATIONISTS IN PUPILS’ INFORMAL EDUCATION” REALIZēšANā

0

Rādīt vairāk