Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2022. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

24.05.2022.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

24.05.2022.
SABALSIS

0

20.05.2022.
ARPC “ZEIMUļS”  VEIKSMīGI NOSLēDZIES PIRMAIS VELOSIPēDISTU APMāCīBAS KURSS

0

20.05.2022.
“ZEIMUļS” AICINA PIEDALīTIES PāRGāJIENā “PIEDZīVOJUMS VISAI ģIMENEI’’

0

18.05.2022.
MODE SAULRIETā

0

18.05.2022.
ZīMēJUMU AKCIJA – KONKURSS „VISI KOPā SAULES LOKā!”

0

17.05.2022.
NāC UN IEVIRZI VASARU AR MUMS!

0

16.05.2022.
ARPC „ZEIMUļS” GODINA AKTīVāKāS ģIMENES

0

10.05.2022.
TēTIS, MAMMA, ES – SPORTISKA ģIMENE

0

06.05.2022.
SIRSNīGI SVEICAM MāTES DIENā!

0

Rādīt vairāk