Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

18.09.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.09.2018.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRA JAUNATNES LIETU NODAļAS AKTUALITāTES

0

13.09.2018.
TēVA DIENA CENTRā “ZEIMUļS”

0

13.09.2018.
PASāKUMS “ KAFIJA AR POLITIķIEM”.

0

13.09.2018.
„SKOLēNU MāCīBU UZņēMUMU DARBNīCA 2018”

0

13.09.2018.
LATGALES REģIONā LABO DARBU FESTIVāLS RēZEKNē!

0

06.09.2018.
ATKAL UZ ZEIMUļI!

0

06.09.2018.
CENTRS „ZEIMUļS” AICINA SVINēT TēVA DIENU KOPā!

0

31.08.2018.
PIEDALIES LATVIJAS SIMTGADES SPēLē UN PāRBAUDI SAVAS ZINāšANAS PAR LATVIJU!

0

29.08.2018.
„ATKAL UZ ZEIMUļI”  

0

Rādīt vairāk