Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2023. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

26.09.2023.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

26.09.2023.
PASāKUMU KOPUMS “ĢIMEņU NEDēļA”

0

26.09.2023.
ARPC “ZEIMUļS” IR VEIKSMīGI UZSāCIS MāCīBU GADU

0

21.09.2023.
RADOšā AKCIJA “MANAS LīDZDALīBAS IESPēJAS”

0

20.09.2023.
DOMNīCA AR DISKUSIJU “ĢIMENēM DRAUDZīGA PAšVALDīBā”

0

20.09.2023.
AICINāM PIEDALīTIES!

0

14.09.2023.
CENTRā “ZEIMUļS” TIKA SVINēTA TēVA DIENA!

0

14.09.2023.
AICINāM PIETEIKTIES PULCIņAM PRIEKšMETU ROTāšANA INKRUSTāCIJAS TEHNIKā

0

14.09.2023.
NāC UN IZVEIDO SAVU “MIķEļDIENAS SMAIDIņU”!

0

14.09.2023.
AICINāM PIETEIKTIES PULCIņAM “TēRPU UN AKSESUāRU šūšANA”.

0

Rādīt vairāk