Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2022. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

13.01.2022.
ANGļU VALODA KOPā AR ESK BRīVPRāTīGO NO POLIJAS

0

13.01.2022.
AICINāM PIEDALīTIES!

0

03.01.2022.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

28.12.2021.
PABEIDZ 10 ZIEMASSVēTKU TICēJUMUS!

0

23.12.2021.
“IZROTā ZIEMASSVēTKUS!”

0

23.12.2021.
PRIECīGUS ZIEMASSVēTKUS UN LAIMīGU JAUNO GADU!

0

22.12.2021.
RĒZEKNĒ VIESOJĀS MOBILAIS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

0

21.12.2021.
ARPC “ZEIMUļS” MAZIE GLEZNOTāJI SVEIC VISUS ZIEMASSVēTKOS! SK. MAIJA GAILUMA.

0

21.12.2021.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” AICINA UZ SPēLI! “PABEIDZ 10 ZIEMASSVēTKU TICēJUMUS!”

0

17.12.2021.
IEDVESMO RēZEKNI!

0

Rādīt vairāk