Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Februāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ziņas

19.02.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

19.02.2020.
XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVēTKI VIZUāLāS UN VIZUāLI PLASTISKāS MāKSLAS PROGRAMMAS “RADI ROTĀJOT”

0

17.02.2020.
AICINāM UZ PASāKUMU «KOPĀ PAR DROŠĪBU!»

0

14.02.2020.
VALENTīNDIENA CENTRā “ZEIMUļS” PAGāJA LIELISKI! 

0

12.02.2020.
ĒNU DIENA 2020

0

12.02.2020.
VIENOTI DAžāDīBā

0

09.02.2020.
SIMULāCIJAS SPēLE  “PLāNOšANAS DOKUMENTA IZSTRāDE”

0

09.02.2020.
13. LATVIJAS ROBOTIKAS čEMPIONāTA TREšAIS POSMS

0

04.02.2020.
VALENTīNDIENA CENTRā „ZEIMUļS”

0

24.01.2020.
“ MANA IZAUGSMES IESPēJA”

0

Rādīt vairāk