Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

03.12.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

03.12.2020.
FOTOKONKURSS “ZIEMASSVēTKU UN JAUNGADA TRāDICIJAS”

0

03.12.2020.
“PATEIKT PALDIES NOZīMē DAUDZ”

0

03.12.2020.
AKCIJA “PARāDI SAVU SNIEGAVīRU”

0

01.12.2020.
RADOŠAIS ŠŪŠANAS KONKURSS “MANA EKO SOMA”

0

26.11.2020.
”DOMā- MāCIES-DARI”

0

26.11.2020.
TAUTAS SKRēJIENS “IEELPO RĒZEKNI”

0

23.11.2020.
GADA BALVA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS JOMĀ 2020.

0

20.11.2020.
“ NAKTS UZ RITEņIEM”

0

19.11.2020.
NOSLēDZIES FOTOKONKURSS “PARāDI SAVU MASKU”

0

Rādīt vairāk