Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

23.05.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

23.05.2019.
ARPC „ZEIMUļS” PULCē UN GODINA STIPRāS ģIMENES

0

23.05.2019.
VAI MēS LASāM RAINI?

0

22.05.2019.
„ SALDēJUMS AR LIELAJIEM”

0

21.05.2019.
MāMIņU LIELā PASTAIGA RēZEKNē AIZVADīTA JAU 10. REIZI  

0

20.05.2019.
LATVIEšU JAUNIEšI NO VISAS PASAULES šOVASAR PULCēSIES LATGALē

0

17.05.2019.
IZSLUDINāTS ATKLāTO PROJEKTU KONKURSS ”PRIEKšLAICīGAS MāCīBU PāRTRAUKšANAS RISKA JAUNIEšU IESAISTE JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTOS.”

0

10.05.2019.
PASāKUMS SALDēJUMS AR LIELAJIEM!

0

10.05.2019.
MODES SKATE 2019

0

10.05.2019.
SAGAIDOT MāMIņU DIENU!

0

Rādīt vairāk