Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

17.05.2024.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

17.05.2024.
ZīMēJUMU UN STāSTU KONKURSA “MūSU KLASES PIEDZīVOJUMS” APBALVOšANAS PASāKUMS!

0

17.05.2024.
UZ “ARPC “ZEIMUļS” GADA ģIMENE 2023” TITULU PRETENDē 9 ģIMENES

0

16.05.2024.
LūDZAM AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRA “ZEIMUļS” AUDZēKņUS UN VIņU VECāKUS AIZPILDīT APTAUJU PAR INTEREšU IZGLīTīBAS KVALITāTI!

0

15.05.2024.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRA “ZEIMUļS” KOLEKTīVS SVEIC VISUS STARPTAUTISKAJā ĢIMENES DIENā!

0

08.05.2024.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” ORGANIZēS DIENAS NOMETNES “IEVIRZI VASARU”

0

07.05.2024.
ARPC “ZEIMUļS” TEHNISKāS JAUNRADES DIENAS!

0

07.05.2024.
PIEDALIES FOTOAKCIJā „MANA ģIMENE – MANA VēRTīBA” UN LAIMē ģIMENES FOTOSESIJU

0

29.04.2024.
ANGļU VALODAS KLUBS BēRNIEM UN JAUNIEšIEM

0

29.04.2024.
LIDMODELēšANAS DIENA

0

Rādīt vairāk