Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

16.01.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

16.01.2019.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS KONKURSA I KāRTā

0

14.01.2019.
BALSIS 2019” 1. KāRTA

0

09.01.2019.
“NO BAROKA LīDZ ROKAM”

0

08.01.2019.
AICINāM UZ PASāKUMU “ VēLBROKASTIS AR LēMUMU PIEņēMēJIEM”.

0

07.01.2019.
REģIONA ģIMENES SATIKSIES šAHA TURNīRā.

0

04.01.2019.
JAUNā GADA SAGAIDīšANAS PASāKUMS CENTRā “ZEIMUļS”

0

04.01.2019.
IEDVESMO RēZEKNI

0

28.12.2018.
VAI TU VēLIES UZZINāT VAIRāK PAR

0

20.12.2018.
ZIEMASSVēTKU RADOšāS DARBNīCAS BēRNIEM UN VECāKIEM

0

Rādīt vairāk