Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

15.04.2019.
DARBA LAIKS SVĒTKOS

0

15.04.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

15.04.2019.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS KONKURSA 2.KāRTA

0

15.04.2019.
ANETEI GRUDULEI BRONZAS MEDAļA

0

15.04.2019.
KULINāRIJAS DARBNīCA “PELMEŅI”

0

12.04.2019.
VASARAS NOMETNES RēZEKNē

0

11.04.2019.
STARPTAUTISKā NOMETNE PUSAUDžIEM VāCIJā

0

11.04.2019.
LIELDIENAS GAIDOT CENTRā «ZEIMUļS»

0

10.04.2019.
JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

09.04.2019.
JAUTRAS UN ATRAKTīVAS AKCIJAS “ZEIMUļī”

0

Rādīt vairāk