Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

11.12.2017.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

11.12.2017.
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ „CILVĒKS CILVĒKAM”

0

11.12.2017.
SPORTA UN VESELīBAS SVēTKI CENTRā “ZEIMUļS”

0

07.12.2017.
IESPēJA PIEDALīTIES BēRNU NOMETNē.

0

06.12.2017.
ZEIMUļī IEMIRDZēJāS SVēTKU EGLīTE

0

04.12.2017.
SDK VIVA DEJOTāJU SASNIEGUMI

0

04.12.2017.
1.VALSTS ģIMNāZIJAS KOMANDA NOSARGā šAHA čEMPIONES TITULU

1

01.12.2017.
ZIEMASSVēTKU EGLES IEDEGšANAS SVēTKI

0

27.11.2017.
RēZEKNES SKOLU KOMANDAS CīNīSIES PAR KAUSU šAHā

0

24.11.2017.
IERAUGI MANU PASAULI

0

Rādīt vairāk