Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2023. g.

Marts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

20.03.2023.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

17.03.2023.
SKOLēNU PAVASARA BRīVLAIKS PAGāJA AKTīVā DARBīBā!

0

17.03.2023.
PAVASARA BRīVLAIKA AKTIVITāTES BēRNIEM UN JAUNIEšIEM!

0

17.03.2023.
NāC UZ OLIMPISKO SPORTA DIENU VISAI ģIMENEI „MAMMA, TēTIS, ES – SPORTISKA ģIMENE!”

0

15.03.2023.
EIROPAS KOMISIJA IZSLUDINA #DISCOVEREU PAVASARA PIETEIKšANOS

0

14.03.2023.
NOSLēDZIES KāRTēJAIS VELOSIPēDISTU APMāCīBAS KURSS

0

13.03.2023.
VOKāLāS MūZIKAS KONKURSS “BALSIS 2023” 2.KāRTA

0

09.03.2023.
IEKUSTINI PAVASARI PIEDALOTIES “NAKTS UZ RITEņIEM 5”

0

07.03.2023.
LATGALES REģIONA VOKāLO ANSAMBļU KONKURSS “BALSIS 2023”

0

07.03.2023.
PAVASARĪGS SVEICIENS 8.MARTĀ!

0

Rādīt vairāk