Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

18.05.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.05.2018.
“IEVIRZI VASARU!”

0

16.05.2018.
FOTOKONKURSS – IZSTāDE „ZOOM IN”

0

15.05.2018.
AKCIJA  “GRIBU MāJāS” TURPINāS

0

15.05.2018.
LIELā MāMIņU PASTAIGA JAU 9 REIZI!

0

15.05.2018.
DāVIDAM VANAGAM „SUDRABS” šAHā

0

09.05.2018.
“ZEIMUĻA” IZSTĀDES MAIJĀ

0

08.05.2018.
MEGA PASTAIGA MāMIņāM RēZEKNē

0

07.05.2018.
JAUNIEšU VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTS.

0

07.05.2018.
MAZO BIZNESA PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

Rādīt vairāk