Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Jūlijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

05.07.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

05.07.2019.
MAZO PRINCEšU UN DžENTELMEņU SKOLA.

0

05.07.2019.
PIEDALIETIES JUBILEJAS ĢIMEņU PARāDē RēZEKNē UN IEGūSTIET BALVAS!

0

01.07.2019.
ĢIMEņU VASARAS SPORTA SVēTKI “KOVšU BRīNUMZEME”

0

01.07.2019.
„ROSITTEN RAPID” JAU PIEKTO REIZI

0

27.06.2019.
ĢIMEņU VASARAS SPORTA SVēTKI “KOVšU BRīNUMZEME”

0

03.06.2019.
BIJA PRIEKS RADīT KOPā

0

03.06.2019.
“IEVIRZI VASARU”

0

23.05.2019.
ARPC „ZEIMUļS” PULCē UN GODINA STIPRāS ģIMENES

0

23.05.2019.
VAI MēS LASāM RAINI?

0

Rādīt vairāk