Interešu izglītība

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Atlasīt
Aerobika (13 – 16 gadi)

Pedagogs: Kristīne Kokoreviča

Telefons: 29505666

Datums un laiks Vieta 13 - 16 gadi
Otrdiena 17:10 - 18:35"Zeimuļs" - 4.1. telpa
Ceturtdiena 17:30 - 18:55"Zeimuļs" - 4.1. telpa

Nodarbības vērstas uz to, lai apmeklētāji uzlabotu savu veselības stāvokli, noņemtu stresu, pārvarētu fizisko un garīgo slodzi, uzlabotu intelektuālo un fizisko potenciālo.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Aerobika (17 – 25 gadi)

Pedagogs: Kristīne Kokoreviča

Telefons: 29505666

Datums un laiks Vieta 17 - 25 gadi
Otrdiena 18:40 - 20:05"Zeimuļs" - 4.1. telpa
Ceturtdiena 19:00 - 20:20"Zeimuļs" - 4.1. telpa

Nodarbības vērstas uz to, lai apmeklētāji uzlabotu savu veselības stāvokli, noņemtu stresu, pārvarētu fizisko un garīgo slodzi, uzlabotu intelektuālo un fizisko potenciālo.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Aerobika (5 – 7 gadi)

Pedagogs: Aļona Pavlova

Telefons: 27077065

Datums un laiks Vieta 5 - 7 gadi
Otrdiena 16:10 - 17:15"Zeimuļs" - 3.1. telpa

Pulciņš pilnveido bērnu fizisko attīstību. Attīsta plastiskumu, koordināciju, ritma izjūtu. Audzina bērnos pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Aerobika (8 – 12 gadi)

Pedagogs: Aļona Pavlova

Telefons: 27077065

Datums un laiks Vieta 8 - 12 gadi
Otrdiena 17:15 - 18:40"Zeimuļs" - 3.1. telpa

Pulciņš pilnveido bērnu fizisko attīstību. Attīsta plastiskumu, koordināciju, ritma izjūtu. Audzina bērnos pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Astronomija

Pedagogs: Liena Poiša

Telefons: 27712673

Datums un laiks Vieta 8 - 20 gadi
Piektdiena 16:00 - 18:55"Zeimuļs" - 2.6. telpa

Tiek veidota izpratne par apkārtējo pasauli ārpus planēta Zeme robežām, tās telpisko uzbūvi un attīstību laikā. Mācās strādāt ar zvaigžņu kartēm, apgūst zināšanas par galvenajiem astronomijas un kosmonautikas faktiem, jēdzieniem un likumsakarībām.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Bērnu popgrupa

Pedagogs: Guntra Kuzmina-Jukna

Telefons: 28617836

Datums un laiks Vieta 7 - 11 gadi
Piektdiena 17:30 - 19:00"Zeimuļs" - 1.6. telpa

Veido un attīsta vokālās dziedāšanas prasmes. Tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās, instrumentālās un vokāli instrumentālās muzicēšanas jomās. Pulciņa audzēkņi piedalās konkursos, skatēs un koncertos.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Bērnu vokālais ansamblis “Cīrulīši”

Pedagogs: Guntra Kuzmina-Jukna

Telefons: 28617836

Datums un laiks Vieta 4 - 6 gadi
Piektdiena 16:30 - 17:35"Zeimuļs" - 1.6. telpa

Veido un attīsta vokālās dziedāšanas prasmes. Veicina bērnos pozitīvas emocijas. Audzēkņi piedalās rotaļās, tiek iedrošināti dziedāt solo.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Breakdance

Pedagogs: Edgars Jukna

Telefons: 25439659

Datums un laiks Vieta 12 - 20 gadi
Pirmdiena 17:30 - 20:25"Zeimuļs" - 3.1. telpa
Ceturtdiena 18:20 - 20:40"Zeimuļs" - 3.1. telpa

Breika deju elementu padziļināta apguve, brīvā (Freestyle) deju stila veicināšana. Muzikālās dzirdes un ritma izjūtas attīstīšana. Piedalīties pilsētas, reģiona un valsts līmeņa deju pasākumos.

 

Nosūtīt ziņu pedagogam
Breaking

Pedagogs: Dmitrijs Pavlovs

Telefons: 29457952

Datums un laiks Vieta 6 - 21 gadi
Ceturtdiena 15:00 - 17:30"Zeimuļs" - 4.1. telpa

Programma audzēkņus sagatavo: dejot kolektīvā, skatuves dejai, piedalīties deju sacensībās, batlos, festivālos. Audzēkņi  apgūst šo deju pamatus, stiprina savu fizisko sagatavotību. Pulciņa audzēkņi  uzstājas dažāda mēroga pasākumos.

Nosūtīt ziņu pedagogam
Brīvā laika istaba “BURTUBĒRNI”

Pedagogs: Ināra Stepanova

Telefons: 26438035

Datums un laiks Vieta 4 - 6 gadi
Trešdiena 17:40 - 18:55"Zeimuļs" - 1.2. telpa
Piektdiena 17:40 - 18:55"Zeimuļs" - 1.2. telpa

Pirmskolas vecuma bērniem atbilstošas radošas darbnīcas kā palīgs sagatavoties skolai, apgūstot latviešu valodas burtus un ciparus. Programma nostiprina bērnu kognitīvās spējas: sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties. Nostiprina roku sīko muskulatūru. Jautrā un interesantā veidā bērni gūs svarīgas iemaņas un zināšanas.

Nosūtīt ziņu pedagogam

Rādīt vairāk