Jaunatnes lietu nodaļa (JLN)

JLN veic darbu ar jaunatni un sekmē jauniešu neformālās izglītības iespējas, nodrošinot ARPC pārraudzībā esošo neformālās izglītības virzienu darbību un jaunatnes iniciatīvu plānotu pasākumu attīstību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgai izaugsmei Rēzeknes pašvaldībā.

1

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodaļā darbojas 83 interešu izglītības programmas.

Apmeklētāji var piedalīties dziedāšanas, dejošanas, instrumentu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha un citos pulciņos. Nodarbības notiek no pirmdienas līdz piektdienai 13.00- 20.30. Kontaktinformācija: ARPC telpa Nr. 1.1, t. 27854724.

2

Moderno tehnoloģiju darbnīca

Jaunatnes radošās nodarbinātības atbalsta punkts: Moderno tehnoloģiju darbnīca (ARPC 2.stāvs, kontakttālr. – 26252252)

3

Trenažieru zāle

Nodarbības ilgums ir 60 minūtes, kā arī dušas un ģērbtuves izmantošana 15 minūtes.
Pakalpojuma cena: Vienai personai 1 nodarbība - 4 Euro.
Vienai personai abonements (10 nodarbībām) - 30 Euro

4

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Jūlijs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Par Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” vēra vaļā savas durvis apmeklētājiem 2012. gada 1. septembrī. Centrā ēkā strādā Jaunatnes lietu nodaļa un Interešu izglītības nodaļa, Saimniecības nodaļa,  Tūrisma attīstības centrs, Latgales amatnieku veikals-salons un darba prasmju izstāžu zāle, kā arī kafejnīca „Režica”. „Zeimuļa” vadītāja ir Jevgenija Kušča, e-pasts: arpc@rezekne.lv.

Interešu izglītības nodaļā 2022./2023. m.g. darbojas 68 interešu izglītības programmas.

ARPC “Zeimuļs” piedāvātās interešu izglītības programmas paredzētas bērniem un jaunieši no 4 līdz 25 gadiem. Visas programmas ir bezmaksas. ARPC “Zeimuļs” atrodams mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājums, kas nodrošina jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi atbilstoši dažādajām bērnu un jauniešu vajadzībām. Interešu izglītības nodaļa organizē dažāda mēroga konkursus, skates, izstādes, sacensības, koncertu. u.t.t.

Nodarbības notiek no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 13.00 līdz plkst. 20.30. Kontaktinformācija: ARPC telpa Nr. 1.1, t. 646 22511.

Jaunatnes lietu nodaļa (JLN)

JLN veic darbu ar jaunatni un sekmē jauniešu neformālās izglītības iespējas, nodrošinot ARPC pārraudzībā esošo neformālās izglītības virzienu darbību un jaunatnes iniciatīvu plānotu pasākumu attīstību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgai izaugsmei Rēzeknes pašvaldībā. ARPC pārraudzībā darbojas divi jaunatnes neformālās izglītības centri – Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs „JACis” (Viļānu iela 2 (ieeja no Pils ielas), Rēzeknē, kontakttālr. – 26455077), Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs” (Atbrīvošanas alejā 166, Rēzeknē, kontakttālr. – 27878606), spēļu brīvā laika istaba (ARPC 3.stāvā);

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome; Jaunatnes radošās nodarbinātības atbalsta punkts: Moderno tehnoloģiju darbnīca (ARPC 2.stāvs), multimēdiju darbnīca (ARPC 2.stāvs); skolēnu mācību uzņēmums. Kontaktinformācija: Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, kontakttālr. 64622599, m.t. 27813766, e-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv.

Darbs ar bērniem un ģimenēm

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” organizēts darbs ar bērniem un ģimenēm, kas nodrošina ģimenes vērtību saglabāšanu un veicināšanu, kā arī paaugstina ģimenes prestižu sabiedrībā.
Visa gada laikā vecākiem kopā ar bērniem ir iespēja piedalīties ģimenes svētkos, dažādos konkursos, ģimenes darbnīcās, foto izstādēs, labdarības pasākumos, sporta pasākumos, kā arī apmeklēt koncertus visai ģimenei, tirdziņus un dažādas kopīgas tematiskas nodarbības.Arī mammām un tētiem Centrā ir iespēja apmeklēt interesantas nodarbības – radošās un kulinārijas meistarklases, konferences, seminārus, izglītojošas lekcijas, kā arī tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, radošās darbnīcas u.c.
Bez tam Centrā „Zeimuļs” organizēta Vecāku nedēļa, kuras ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem, notiek arī pasākums «TĒJA ar vecākiem», kur mammām un tētiem ir iespēja pie tējas tases draudzīgā atmosfērā parunāties un apspriest interesējošus jautājumus ar Centra “Zeimuļs” pasniedzējiem un darbiniekiem, politiķiem un speciālistiem.Aicinām visus vecākus un vecvecākus atpūsties no ikdienas rūpēm, interesanti un lietderīgi pavadīt laiku Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.
Jautājumus vai ierosinājumus varat sūtīt uz e-pastu olga.strode@rezekne.lv  vai  zvanīt pa t. 28375137. Metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm Olga Strode

Tūrisma attīstības centrs

ARPC ēkā strādā Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs, kur tiek sniegta informācija par vietējā tūrisma iespējām. TAC mērķis ir veicināt Rēzeknes, Rēzeknes novada un Viļānu novada tūrisma attīstību.
Kontaktinformācija: Tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena Kijaško, kontakttālr. 64622222 e-pasts: tic@rezekne.lv.

„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Struktūra

dia

Mūsu kolektīvs

Jevgenija Kušča

ARPC "Zeimuļs" vadītāja

26441917

Kabinets: "Zeimuļs" - 3.3. telpa

Svetlana Deņisova

Saimnieciskās nodaļas vadītāja

26356432

Kabinets: "Zeimuļs" - 3.4. telpa

Eleonora Ivanova

Jaunatnes lietu specialiste

26033202

Kabinets: "Zeimuļs" - 2.8. telpa

Jaunatnes lietu nodaļa

27813766

Kabinets: "Zeimuļs" - 2.8. telpa

JACis

26455077

Kabinets: Viļānu iela 2 (ieeja no Pils ielas)

Draugu centrs

27878606

Kabinets: Atbrīvošanas aleja 166

Olita Kuksa

Metodiķe

27854724

Kabinets: "Zeimuļs" - 1.1. telpa

Agita Gailiša

Metodiķe

29507088

Kabinets: "Zeimuļs" - 1.1. telpa

Olga Strode

Metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm

28375137

Kabinets: "Zeimuļs" - 2.15. telpa