Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste- Eiropas nākotnei”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” sadarbībā ar biedrībām “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un “Eiropas Asociāciju  World-Our Home” aicina skolu pašpārvaldes piedalīties līdzdalības pasākumā “Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei”, kura laikā jaunieši un jaunatnes darbinieki no dažādām valstīm diskutēs par jauniešu līdzdalības veidiem, nākotnes domāšanu un demokrātiju. Jauniešu līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei ” notiks 10.aprīlī plkst. 16.00 Rēzeknes valstspilsētas domē.

 

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

 1. iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
 2. darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
 3. izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
 4. piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
 5. iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
 6. iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

 

Līdzdalības veidi

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

 • skolēnu vai studentu pašpārvalde;
 • jauniešu dome;
 • konsultatīvā padome/komisija;
 • jauniešu forums;
 • Eiropas Jaunatnes dialogs;
 • dalība vēlēšanās (pašvaldības, Saeimas, Eiropas Parlamenta)  un referendumos;
 • brīvprātīgais darbs;
 • dalība politiķu sēdēs;
 • dalība nevalstiskajās organizācijas;
 • politiskas petīcijas parakstīšana;
 • parakstu vākšana kādai iniciatīvai;
 • dalība organizētās diskusijās par politikas jautājumiem;
 • dalība publiskajās apspriešanās;
 • kontaktēšanās ar politiķiem klātienē (tiekoties iedzīvotāju pieņemšanas laikos, sanāksmēs);
 • dalība politiskā partijā un/vai politiskās partijas jaunatnes organizācijā;
 • dalība pašvaldības domes sēdēs;
 • politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti, skrejlapas u.tml.);
 • piedalīšanās protesta akcijās un/vai streikā.

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību):

 • neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, izmantojot metodi kafija ar politiķiem);
 • foto, video, teātra un citu radošo metožu izmantošana;
 • viedokļa paušana, izmantojot sociālos medijus;
 • politiska viedokļa paušana internetā (komentāri, publikācijas, blogi, karikatūras, mīmi);
 • kontaktēšanās ar politiķiem internetā;
 • publiskas akcijas un kampaņas;
 • jauniešu interešu aizstāvība;
 • vides sakopšanas talkas un citi vides aizsardzības pasākumi;
 • labdarības pasākumi;
 • dzīvnieku aizsardzības pasākumi;
 • atbalsts, palīdzība solidaritātes akcijas dažādām sabiedrības grupām, kuras nonākušas grūtībās
 • drošības un kārtības nodrošināšana savā dzīves vietā (piem., kontrolpirkumi alkohola/ tabakas tirdzniecības vietās, ziņošana par pārkāpumiem, kārtības nodrošināšana pasākumos u.c.);
 • pārtikas produktu vai rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ.

Vairāk informācijas: Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova (eleonora.ivanova@rezekne.lv)

Pasākums notiks Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

 

10.04.2023 darba kartība

 

WhatsApp Image 2024-04-08 at 17.17.19

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums