Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Skolēnu pašpārvalžu tikšanas.

Šodienas tikšanās ar skolu pašpārvaldēm bija ļoti informatīva un aizraujoša. Mums bija iespēja uzzināt par to, kā notiek darbs ar pašpārvaldēm skolās un dzirdēt iedvesmojošus labas prakses piemērus.

 

Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijas pārstāvji mums izstāstīja, kā notiek sēdes un kādas aktivitātes jaunieši veic savās pašpārvaldēs. Mums bija iespēja apskatīt telpas, kur notiek sēdes, un iepazīties ar darbu, ko šie jaunieši veic katru dienu. Bija lieliski redzēt, cik daudz uzmanības tiek pievērsts jauniešu līdzdalībai un iesaistīšanai. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo jauniešiem ir jābūt iespējai paust savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā.

 

Pateicāmies Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas darbā Sarmītei Arbidānei, skolas prezidentam Adrianam Kupcovam un viņa komandai par uzņemšanu un par to, ka mūs iepazīstināja ar savu darbu. Patīkami redzēt, kā jaunieši tiek iesaistīti pašpārvaldes darbā un cik svarīga ir viņu līdzdalība skolas dzīvē.

 

Paldies arī visām skolām, kas atsaucās un pievienojās šai tikšanās, lai dalītos savā pieredzē un iedvesmotu viens otru. Turpināsim strādāt kopā un attīstīsities, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos un zināšanu apmaiņu

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums