Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības

 

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0009 1117 001
Iznomājamo telpu platība 331,02 m2
Izmantošanas veids Kafejnīcas ierīkošana
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 6,179 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 1 gads
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole – pieteikumu atvēršana (pirmā rakstiskā izsole) notiks 2020. gada 31. augustā, plkst. 15.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.5. kab.
Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 31. augustam, plkst. 14.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.2. kab.
Iznomātājs Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ, Rēzekne, Krasta iela 31, LV-4601
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā 3.2. kab., vai pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ mājas lapā www.zeimuls.lv
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26356432

pieteikums_otra_izsole

 

 

 

21.08.2020.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums