Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ aicina savā komandā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ aicina savā komandā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku.
Galvenie amata pienākumi:
– kārtot iestādes grāmatvedības uzskaiti grāmatvedības datorprogrammā ”Ozols”;
– kārtot iestādes grāmatvedību, organizēt un kontrolēt grāmatvedības procesu un operācijas;
– kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas;
– veikt materiālo vērtību un inventāra uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
– veikt grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, finanšu plānošanu un prognozēšanu;
– kontrolēt ieņēmumus un izdevumus, norēķinus ar piegādātājiem un pasūtītājiem, iegādātās materiālās vērtības un to kustību;
– sastādīt grāmatvedības pārskatus (mēneša, ceturkšņa, gada pārskati) par iestādes tāmes izpildi atbilstoši budžeta klasifikācijai;
– veikt iepirkumu kontroli un reģistrāciju;
– detalizēt kontu plānu atbilstoši grāmatvedības darbības īpatnībām.
– kārtot VID nodokļu atskaites un deklarācijas ( PVN deklarācijas un VSAOI).

Mēs sagaidām, ka tev ir:
• vismaz 1 gada praktiska darba pieredze galvenā grāmatveža amatā;
• augstākā izglītība finanšu, grāmatvedības vai līdzīgā specialitātē;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru.
Atalgojums – 1172 eiro (bruto).
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi (pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ Krasta ielā 31, Rēzeknē, 3. stāvā,3.6.kabinetā) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: arpc@rezekne.lv līdz 2023. gada 17. februārim, ar norādi: amatu konkursam ,,Galvenais grāmatvedis”. Tālrunis uzziņām: +371 26441917.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei Personāla atlases procesa nodrošināšanai. Sīkāka informācija www.rezekne.lv, sadaļā Privātuma politika.

01.02.2023.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums