Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2022 (21. jūlijā)

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība)
Kadastra apz. 210 0009 1117 001
Iznomājamo telpu platība 331,02 m2
Izmantošanas veids Kafejnīcas ierīkošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 3,54 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole (trešā rakstiskā izsole) – pieteikumu atvēršana notiks 2022. gada 21. jūlijā, plkst. 13.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.5. kab.
Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt līdz 2022. gada 21. jūlijam, plkst. 12.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.2. kab.
Iznomātājs Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ, Rēzekne, Krasta iela 31, LV-4601
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu  un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā 3.2. kab., vai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.rezekne.lv un pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ tīmekļvietnē www.zeimuls.lv
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26356432

 

Nolikums

PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2022 (21. jūlijā)

 

14.07.2022.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums