Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības

 Pamats: Rēzeknes pilsētas dome 07.07.2016. lēmums Nr. 1655 ,,Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanu”

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
KADASTRA APZ. 210 0009 1117 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA 331, 02 m2
IZMANTOŠANAS VEIDS Kafejnīcas ierīkošana
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 5,80 (bez PVN)
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ  3 (trīs) gadi
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole), notiks 2016.gada 12.augustā, plkst. 14.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā, 3.5.kab.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikumu var iesniegt līdz 2016.gada 12. augustam, plkst.12.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā, 3.2.kab.
IZNOMĀTĀJS Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ, Rēzekne, Krasta iela 31, LV-4601
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā 3.2.kab., vai Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv un pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ mājas lapā www.zeimuls.lv 
OBJEKTA APSKATE(VIETA, LAIKS) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr.26356432

 

nolikums

 

pazinojums

 

Izsoles_nolikums

 

1.pielikums_ligumam

 

2.pielikums_nomas li.proj._kafejnica

 

pieteikums_kafejnica

 

 

01.08.2016.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums