Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes pilsēta ir atbalstīti 3 projekti.

 

Biedrības “ IN- LAAT, projekts “ I.am.I”. Projekta laikā paredzētas 5 aktivitātes- tikšanas ar jauniešu personīgās izaugsmes treneri -junior Achievent jauniešu kouču, uzņēmēju motivatoru un blogeri, ka arī citiem iedvesmotājiem. Projekta laika tiks sniegts emocionāls atbalsts mentālās veselības stiprināšanai in tiks meklēti individuāli risinājumi pandēmijas izraisītas situācijas izaicinājumu pārvarēšanai- ” Es un komanda”, ” Es un nauda”, ” Es un mans ķermenis”, ” Es un cilvēki man apkārt”, ” Es un panākumu atslēga”.

 

Biedrības “ Eņģeļi ar mums” projekts“ Esi atvērts pasaulei!” Projekta ietvaros tiks organizētas  dažāda veida aktivitātes : ” Iepazīsimies un plānosim kopā”, kulinārijas meistarklase” Veselīgs ēdiens ikvienam “, ārā neformālais piedzīvojumu brauciens, radošas meistarklases – ” Videi draudzīgs dzīvesveids”, digitāla meistarklase ” Foto un video māksla”, neformālā nodarbība ” Manas stipras puses”.

 

Biedrības “ Sedna” projekts “ Lēciens iniciatīvā”. Projekta ir plānotas dažāda veida aktivitātes-  jauniešu darba grupas izveide, tikšanas, neformālas izglītības apmācības, diskusijas, simulācijas spēle, radošas darbnīcas, relaksējošas meistarklases, piedzīvojumu pārgājiens, orientēšanas, sporta aktivitātes ar psihologu, kulinārijas darbnīcas, sporta aktivitātes ar treneri.

 

Projekta tiks iesaistīti Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs.

Vēlam veiksmi īstenošanā!

Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova

03.05.2021.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums