Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Nomas tiesību trešās rakstiskās izsoles REZULTĀTI 2021

Nomas tiesību trešās rakstiskās izsoles rezultāti

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ paziņo, ka nekustamā īpašuma Rēzeknē, Krasta ielā 31 (kad. apz. 2100 009 1117 001) ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ telpas – kafejnīca 331,02 m2 plātībā nomas tiesību rakstiskai izsolei, kas notika 29.04.2021. plkst. 13:00 (Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2.5.kab.) pieteicās viens pretendents – SIA ,,ALTERRA PLUSˮ. Nomas tiesības nekustamā īpašuma Rēzeknē, Krasta ielā 31 (kad. apz. 2100 009 1117 001) ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ telpai – kafejnīca 331,02 m2 plātībā par nomas maksas apmēru EUR 3,55/m2 (bez PVN) ieguva SIA ,,ALTERRA PLUSˮ. Nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš 1 gads.

 

06.05.2021.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums