Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Informācija par interešu izglītības procesa organizēšanu no 2021.gada 11.oktobra

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos).

 

Klātienē interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu apguve drīkst notikt:

  • Individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā),
  • Vienas grupas, klases vai kursa ietvaros,
  • Ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem.

 

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties tikai tie skolēni, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 

Tiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmas notiek attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītojamos):

  • Vienas klases ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav citu klašu izglītojamie),
  • Individuāli (izņemot bērnus, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā),
  • Ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm.

 

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes īsteno epidemioloģiski drošā vidē. Ja nepieciešams krīzes atbalsts, tad aktivitātes pieļaujamas arī epidemioloģiski nedrošā vidē, ja aktivitāšu organizācijā iesaistītās personas, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-skoleni-turpinas-macibas-klatiene

11.10.2021.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums