Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Vasaras nodarbinātība

ARPC «Zeimuļs» aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā 2020. gadā un piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem.

Pašvaldības iestāde «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs» skolēna projekta apstiprinājuma gadījumā slēgs sadarbības līgumu ar darba devēju un piešķirs finansējumu jauniešu minimālajam atalgojumam 4 kalendārajām nedēļām vasaras periodā (jūnijs – augusts) līdz 6 stundu darbadienai:

• finansējums tiks piešķirts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai un minimālajai stundas tarifa likmei;

• ja nodarbinātības pasākuma organizators ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde vai bezpeļņas organizācija, tad VSAOI darba devēja obligātās iemaksas tiks piešķirtas papildu piešķirtajam finansējumam – jauniešu atalgojumam.

Rēzeknes pašvaldība vēlas sekmēt jauniešu vasaras darba iespējas tūrisma, kultūras, uzņēmējdarbības, neformālās izglītības, brīvā laika, sporta, veselības, vides, masu mediju, sociālo pakalpojumu un citās jomās Rēzeknes pašvaldībā.

Ja jūsu uzņēmums, iestāde, organizācija var piedāvāt konkrētas vasaras darba vakances vidusskolēniem, lūgums atsūtīt savu piedāvājumu līdz 2020. gada 20. martam uz e-pasta adresi eleonora.ivanova@rezekne.lv ar šādu informāciju: uzņēmuma/iestādes/organizācijas nosaukums; darba vakances nosaukums; vakanto vietu skaits; darba periods.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums