Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Rēzeknes pilsētas “Erudīts 2020” 3. spēle

2020. gada 22.janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” trešo reizi pulcējās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, lai piedalītos “Erudīts 2020” trešajā sezonas spēlē. Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt vidusskolēnu padziļinātas zināšanas par pasauli kā tādu, rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos, veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, kā arī pieņemt kopīgus lēmumus.

 

Visa “Erudīts 2020” sezonas spēle ir veltīta tēmai “Viss par visu” un trešajā spēlē jauniešiem bija jāatpazīst Latvijas pilis un muižas, kukaiņi, latviešu mūziķi, Latvijas pilsētas 20.gs. sākumā/ vidū un jāatbild uz jautājumiem par sportu, mākslu un literatūru.

 

Spēlē šoreiz tika pārstāvētas 6 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās un profesionālās mācību iestādes. Trešās spēles uzvarētāji ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas komanda, kas ieguva šajā spēlē 57,5 punktus, otrās vietas ieguvējs ir Rēzeknes tehnikuma komanda, kas saņēma 51,5 punktus un trešo vietu ieguva Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komanda, iegūstot šajā spēlē 50,5 punktus.

 

Vēlamies izteikt pateicību visiem šīs spēles dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos, skolotājiem – konsultantiem par sagatavotiem audzēkņiem, konkursa “Erudīts – 2020” komandai: ARPC jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, ARPC jaunatnes darbiniecei Karīnai Smirnovai, Erasmus + brīvprātīgajiem Polinai Karaskinai no Krievijas Federācijas un Anželikai Borodinai no Baltkrievijas.

 

2020.gada 19.februārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” no jauna gaida Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu vidusskolēnus uz 4.spēli.

 

Informāciju sagatavoja ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības metodiķe Dana Pavļukeviča

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums