Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Piedzīvojumu nakts

Šī gada 24.septembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžu un Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvaldi īstenoja piedzīvojumu aktivitāti, kuras laikā tika iesaistīts 21 Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu domes jaunietis. Aktivitātes mērķis tika vērsts uz audzēkņu izpratnes veicināšanu par problēmām, kas ir saistītas ar bēgļu gaitām.  Sadarbības aktivitāte tika īstenota Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā “Janopole”, kur jauniešus sveicināja Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji: Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, docētāji un kadeti.

 

Aktivitātes laikā jauniešiem tika sniegta iespēja darboties praktiski, iesaistoties pilnvērtīgi un izprotot vārda bēglis skaidrojumu, par pamatu ņemot šī brīža situāciju Eiropā un Latvijā. Jaunieši kopā ar Valsts robežsardzes koledžas docētājiem un kadetiem izspēlēja reālās dzīves situācijas, kuru laikā katrs personīgi varēja izjust, kādas sekas var rasties, ja nelikumīgi tiek šķērsota robeža pārvadātāju pavadībā, kādas emocijas var izjust, bēgot no uzbrucējiem pāri robežai, kā iekārtot telšu ciematiņu, ja nepastāv citas iespējas, kur nakšņot, kā arī meklēt patvērumu un tikt aizturētiem.

 

Jauniešiem šī aktivitāte raisīja dažādas emocijas –  gan saviļņojumu un pārdzīvojumu, gan arī neizpratni un cīņu ar savām emocijām. Viennozīmīgi, katrs no iesaistītajiem jauniešiem šo pieredzi vērtē kā pozitīvu, jo tā ļāva izzināt un izprast robežsarga profesiju, iejusties bēgļa lomā, attīstīt noteiktas iemaņas savas drošības nodrošināšanai.

 

Jāmin, ka jau 2019.g. maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību pēc Latvijas Sarkanā krusta Rēzeknes komitejas iniciatīvas īstenoja novada jauniešiem 24 stundu simulācijas spēli “Bēgšana”. Simulācijas spēle tika organizēta taktisko mācību ietvaros ar daudz komplicētāku un sarežģītāku scenāriju, spēles paraugu ņemot no Norvēģijas Sarkanā krusta un pielāgojot bēgļu gaitām Latvijas apstākļos.

 

ARPC Jaunatnes lietu nodaļas vārdā vēlamies izteikt sirsnīgu paldies katram šīs aktivitātes īstenotājai un iesaistītajai pusei – personālam un dalībniekiem par iespēju novērtēt to, kas mums ir un kādos apstākļos mēs nevēlētos būt un nokļūt.

 

Sargiet sevi un esiet veseli!

 

 

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums