Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noslēdzies PUMPURS projektu konkurss.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Šogad Rēzeknes valstspilsēta ir saņemti 5 projektu pieteikumi un  atbalstīti 2 projekti.

 

Biedrības “ Esi vasals” projekts “Mobinga mazināšana PMP riska grupas izglītojamo vidū, iesaistot tos dažādās aktivitātēs un darbnīcas par mobinga mazināšanu, grafisko dizainu un sublimācijas darbnīcas. Projekta sasniedzamie rezultāti: izglītojamo motivācijas paaugstināšanās, jaunieši kļūs tolerantāki un līdzjūtīgāki. Projekta partneris Rēzeknes 3 vidusskola.

 

Biedrības “ Sedna” projekts “Izmēģini un iemācies”. Projekta ir plānotas dažāda veida aktivitātes-  jauniešu darba grupas izveide, tikšanas, neformālas izglītības apmācības, aktivitātes ” Mūsu projekts”, ” Intereses un iespējas”, “Pavāru ikdiena”, ” Videi draudzīga dzīvesveida nozīme”,” Foto un video māksla”, simulācijas spēle ” Kļūsti par uzņēmēju”. Jaunieši attīstīs prasmi prezentēt sevi, darboties komandā, iegūs jaunas zināšanas un prasmes. Projekta partneris Rēzeknes 2.vidusskola..

 

Vēlam veiksmi īstenošanā!

Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums