Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Līdzdalības pasākums.

Noslēdzoties jaunatnes plānošanas dokumenta periodam Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” aicināja biedrības, izglītības iestādes un pašvaldības iestādes sniegt informāciju par darbu ar jauniešiem un rīkotājam aktivitātēm.  Notika arī līdzdalības pasākums, lai kopīgi diskutētu, izvērtētu paveikto un izstrādātu priekšlikumus turpmākai darbībai un plānošanas dokumenta izstrādei. Strādājot grupās tapa dažādi priekšlikumi jauniešu dzīves uzlabošanai:

 

Līdzdalība– brīvprātīgais darbs, ēnu nedēļas, līderības apmācību rīkošana, starpskolu pasākumi.

Uzņēmējdarbība– nodarbinātības apmaiņas programmas, iespēja pamācīties citā skolā, uzņēmējdarbības nometnes, darba iespēju izmēģināšana, vecāku izglītošana, pieredzes stāstu pasākumi, skolotāju izglītošana, tikšanās ar uzņēmējiem “ Randiņš”, projekts “ Izdzīvo uz minimālo algu”.

Sociālā labklājība – izmantot Resursu centra iespējas, pasākumi par drošību digitālajā vidē, neaktīvu jauniešu iesaiste caur pasākumiem vai individuālo darbu, pasākumi savstarpēju attiecību uzlabošanai jauniešiem, lai mazinātu vardarbību un mobingu, jauniešu atbalsta grupas, sociālas kampaņas pret atkarību izraisošam vielām, jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaiste pasākumos.

Brīvā laika pavadīšana – pārgājieni, sporta aktivitātes, kino vakari, multikulturālie pasākumi, karaoke un lasīšanas vakari, sadarbības pasākumi starp skolām pirmssvētku laikā, mediju apmācības, TikTok meistarklases, ekskursijas, brīvprātīgais darbs labiekārtošanas darbos, labdarības pasākumi, smilšu māksla, izlaušanas istabas, ielas mākslinieku siena, gudrie muzeji.

Sports un veselīgs dzīvesveids – lekcijas, fanu klubi sporta veidiem, brīvie treniņi, līdzdalības spēles. Jaunatnes sporta festivāls, interešu izglītības programmas sportā, pirmās palīdzības kursi, sporta vēstures izzināšana, sporta nometnes visiem, apmācības par drošību un veselīgu dzīvesveidu, ģimeņu sacensības, integrējošie pasākumi, veselības meistarklases, kulinārijas mantojuma darbnīcas.

Pasākuma noslēgumā jaunieši tika aicināti aizpildīt digitālu formu un izvērtēt pasākumu.

 

Jauniešu atsauksmes par pasākumu:

-Man viss ļoti patika! Biju sajūsmā par citu komandu prezentācijām!

– Laba organizēšana, vajadzētu piesaistīt vairāk deputātu;

-Viss bija labi, man patika, ka varēja izpaust savas domas;

-Galds, kā arī organizēšana bija patīkama, aktivitātes arī foršas

-Pasākums patika, jo var pastāstīt savas idejas, lai Rēzeknes iedzīvotāji būtu aktīvāki.

-Laikam sākumā tomēr vajadzēja izskaidrot, kas ir domāts ar līdzdalību.

-Normāli,  bet bija maz deputātu

-Pasākums patika. Iespējams būtu nepieciešams kāds papildu uzdevums, diskusija, kurā tiktu miksēti galdiņu/tēmu dalībnieki.

-Gribētos nedaudz vairāk laika pārdomām par katru tēmu, miksēt grupas pie katras tēmas. Patika tas, ka bija iespēja izteikties par visām tēmām, veicināts grupu darbs. Kolosāli, ka vienkopus sanāca un sprieda jaunieši, pašvaldības, skolu, jaunatnes darba pārstāvji.

-Man patika ka Tu varēji sevi izpaust, savas domas.

-Patika dzirdēt dažādus viedokļus un idejas un strādāt kopā vienā komandā ar pieredzējušajiem cilvēkiem.

-Neparasts notikums, varētu iesaistīt īstus deputātus at kuriem varētu parunāt par Rezeknes problēmām un plusiem.

 

 

Jautājumi, kas uztrauc jauniešus:

Diskotēkas mūsu Rēzeknē, līdzdalība, kritiskās domāšanas attīstība, jauniešu drošība, motivācija, jauniešu vēlme piedalīties pasākumos, līderu audzināšana, finansējumu trūkums dažreiz, jaunieši neinteresējas ne par ko, jauniešu drošība un uzņēmumi, kuros tie var iegūt naudu, sabiedriskie darbi, kādi apvieno visus, lai aizmirst satraukumu, kā kvalitatīvi pavadīt laiku, lai nerodas sociālās atstumtības un atkarību risks, bērni no 15 gadu vecuma varētu strādāt ne tikai vasarā, bet arī citās brīvdienās, gandrīz puse no pusaudžiem nevar atrast motivāciju piedalīties pasākumos pilsētas ietvaros, ar ko saistīt nākotni.

 

Par veiksmīgākiem pasākumiem jaunieši uzskata – Summer fest, Iedvesmo Rēzekni, Ziemassvētku autobuss, volejbola nodarbības Rēzeknes 3. pamatskola, Deju koncerts Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros, forums “Iedvesmo Rēzekni,” nakts orientēšanās, “Kafija ar politiķiem”, “Ēnu diena”, skrējiens “Ieelpo Rēzekne”, forumi, brīvprātīgais darbs, vasaras darbs, Sporta nakts, Jauniešu domes darbība, starptautiskas nometnes, Seven hills, 1. septembra pasākums ģimenēm “Zeimuļī”, kopīgie sporta pasākumi, sanāksmes ar lēmumu paņēmējiem, putu diena Raiņa parkā, drošības pasākumi Raiņa parkā, Sniega diena, koku stādīšana, slidotavas pasākumi, Ghetto games.

 

Jautājumi kurus jaunieši  vēlas uzdod iestāžu vadītājiem un deputātiem:

Kā viņi tika pie sava amata, kāda ir viņu ikdiena, par nākotni

Nāksiet uz mūsu pasākumiem?

Vai ir grūti būt deputātam?

Kā jaunieši var iesaistīties un mainīt sev svarīgus aspektus?

Vai arī piedalījās pasākumos kad bija jaunāki?

Kā iedvesmot jauniešus piedalīties sabiedriskajā dzīvē, rakstīt iniciatīvu projektus, labi mācīties???

Vai būs nākamajā gadā lielāks skolām budžets?

Ka kļūt par ietekmīgu personu pilsētā?

Vai ir sarežģīti atteikties no izcili uzrakstītiem projektiem, kurus jānoraida kādu apstākļu dēļ?

Kāpēc skolēnu pašpārvaldi netiek nodrošināti ar naudu?

Kādi jauni neticami projekti gaidāmi pilsētā

Ko jūs ieteiktu jauniešiem?

Kādas izmaiņas tiek gaidītas izglītības jomā?

Kur jauniešiem ir iespēja strādāt, praktizēties, sevi realizēt.

Kāpēc tieši ar šo jomu Jūs vēlējāties saistīt savu dzīvi?

Cik ilgi jūs veidojāt karjeru?

Par iespējām jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Vai ir grūti strādāt šādos amatos?

Kā viņi ir gatavi atbalstīt jauniešu iniciatīvas?

Vairāk uzzināt par viņu profesijām, kādas prasmes ir nepieciešamas, ko viņi doma par jauniešiem.

Kā iestāde atbalsta jauniešu aktivitātes?

Kādas ir iespējas jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības pamatus paralēli mācībām.

Jūsu dzīves ceļš līdz iestāžu vadītājiem un deputātiem

Vai ir grūti strādāt par deputātu/iestāžu vadītāju?

Kāpēc jaundzimušie brauc sabiedriskā transportā par maksu?

Kā jūs jūtaties?

Varbūt var noorganizēt slidotavu ziemā?

Vai jums ir laiks atpūsties?

Kādus pasākumus Jūs gribat redzēt Rēzeknē?

Par līdzdalību, līdzfinansēšanu jeb sponsoru lomu jauniešu izglītībai.

Kāds ir viņu uzskats uz visiem jauniešu pasākumiem?

Ko, jūsuprāt, mēs varam mācīt, dot mūsdienu jauniešiem, lai tie izaugtu par laimīgiem pieaugušajiem?

Vai valdība piešķirs lielākas naudas summas skolām, lai varētu atļauties grāmatas, lapas utt.

Vai tiešām jauniešu idejas ietekmēs kaut ko?

 

Kā var uzlabot jauniešu dzīvi :

Darboties brīvprātīgi, iesaistīties jauniešu domē, vairāk iesaistīties pasākumos un organizēt tos, piedalīties projektos, veidot projektus un aicināt citus piedalīties, aktīvi iesaistīties skolu pašpārvaldēs, piedalīties pašvaldības un organizāciju pasākumos, kā arī mudināt citus to darīt.

Varētu popularizēt jauniešu iespējas savā skolā, dalīties pieredzē ar dažādām iespējām un pasākumiem Rēzeknē, apvienot skolas, veidot skolas saliedēšanas pasākumus, veidot pēc iespējas vairāk nometnes, konkursus, festivālus, dažādas labdarības akcijas, kas sekmētu un popularizētu jauniešus visā Latvijā, bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, mācīt jauniešus, ka atšķirties ir normāli, aicināt uz pasākumiem slavenus cilvēkus, lai dalītos savā pieredzē, aktīvi sadarboties ar dažādām organizācijām un biedrībām, lai zinātu, kas ir nepieciešams, svarīgs, kādas ir vērtības dažādām sociālajām grupām, organizēt vairāk pasākumu, kur jaunieši no dažādām skolām var komunicēt un piedalīties aktivitātēs, motivēt viņus ar dažādiem pasākumiem būt aktīviem, rast viņiem telpu kur viņi var kopā sanākt un apmainīties ar idejām, domām un pavadīt kopā laiku, pasākumus kur ir iespēja iepazīties ar citiem cilvēkiem ar līdzīgām interesēm, veidot vairāk patriotiskus pasākumus un ieinteresēt jauniešus Latvijas vēsturē, kultūrā.

 

Visi priekšlikumi tiks ņemti vērā izstrādājot plānošanas dokumentu nākamajam periodam. Tā bija pirmā no plānotām tikšanām, lai kopīgi izstrādātu veiksmīgu plānošanas dokumentu, kas tiks balstīts uz jaunieši dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 

Paldies Rēzeknes Pilsētas Domei, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei, Rēzeknes Sociālajam dienestam,  biedrībai European Association “World-Our Home” / Pasaule mūsu mājas, Biedrībai “Eņģeļi ar mums” , Sporta biedrībai “SEDNA”, Latvijas Sarkanajām Krustam, Rēzeknes Pilsētas Jauniešu Domei, pedagogiem, direktoru vietniekiem, jaunatnes darbiniekiem, karjeras konsultantiem, skolēnu pašpārvalžu biedriem.

 

Līdzdalības izvērtēšana pilna

 

Jaunatnes lietu nodaļas aktivitātes

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums