Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

 

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Nometni jārealizē no 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 23.oktobrim. Konkursa kopējais budžets: 2138 Eiro.

 

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, kā arī pielikumā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2020.gada 14.oktobrim vai nosūtīt pa pastu: ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4601.

 

nometnes-nolikums-2020

 

Papildus informācija: E.Ivanova, Jaunatnes lietu speciāliste, t.: 64622599, 26033202

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums