Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Kafija ar politiķiem

Trešdien, 25.septembrī plkst. 15:00 ARPC “Zeimuļs” lielajā zālē notiks neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros jaunieši tiksies ar politiķiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem, skolu un biedrību pārstāvjiem.
Tikšanās laikā neformālā vidē tiks pārrunāts valsts programmas projekts ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”. Īstenojot projekta ietvaros plānotās darbības – piesaistot atbilstošas kvalifikācijas ekspertus plānošanas jomā, tiks stiprināta Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas sistēma, nodrošināta pārdomāta un mērķtiecīga pilsētas stratēģijas izstrāde, līdz ar to, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts programmā noteikto prioritāšu sasniegšanā. Pašvaldībā tiks izveidota vienota jaunatnes politikas plānošanas un koordinācijas sistēma. Tiks veicināta Rēzeknes pilsētas  jauniešu līdzdalība un starpinstitucionālā sadarbība, kā rezultātā tiks izveidota stratēģija.
Projekta ietekmē ilgtermiņā sagaidāma jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanās – jauniešiem pieejamo līdzdalības un aktivitāšu iespēju paplašināšanās, informācijas un konsultāciju atbalsta pieejamība, veselīga un aktīva dzīvesveida praktizēšanas popularitāte, sakārtota starpinstitucionāla sadarbība, vienlīdzības princips visiem jauniešiem Savukārt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanās minētajos aspektos ilgtermiņā samazinās budžeta izdevumus, kas jānovirza jauniešu sociālo, psiholoģisko, veselības u.c. veida problēmu (neveselīga dzīvesveida sekas, sportisko aktivitāšu trūkums, brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums u.tml.) risināšanai. Izstrādātā stratēģija pozitīvi ietekmēs jauniešu dzīvi, attīstību, mazinās riska grupai pakļauto jauniešu skaitu.

 

Diskusijas mērķis ir sniegt iespēju visām iesaistītām pusēm satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus.

 

Vairāk informācijas : Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova, tālr.: 26033202

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums