Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jauniešu atvērtais centrs «JACis» jaunās telpās!

6. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (ARPC) «Zeimuļs» Jauniešu atvērtais cents «JACis» vēra savas durvis jaunās telpās. Jauniešu vidū iecienītā neformālās izglītības iestāde, kas nodrošina saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, daudzus gadus pilsētas jauniešus uzņēma mazā mājiņā – K. Valdemāra ielā 21, tagad par centra mājvietu kļuvušas Rēzeknes 4. vidusskolas telpas Viļānu ielā 2 (ieeja no Pils ielas puses).

 

Izremontētajās, plašajās un gaišajās Rēzeknes 4. vidusskolas telpās sapulcējušies viesi, baudot ARPC brīvprātīgā darba veicējas Nadeždas Baltruškas (Nadežda Baltrushka) no Baltkrievijas burvīgo klavierspēli, gaidīja Jauniešu atvērtā centra «JACis» svinīgo atklāšanu. Simbolisko sarkano atklāšanas lentu pārgrieza domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva un ARPC «Zeimuļs» vadītāja Jevgenija Kušča.

 

Pēc tam bija svinīgas uzrunas un ARPC «Zeimuļs» deju grupas «Shadow Queens» (vadītāja Anna Zmeikina) meiteņu priekšnesums. Viesu vidū bija gan jaunieši, kuri centrā pavada brīvo laiku, gan Izglītības pārvaldes vadītājs ­Arnolds Drelings, ARPC pārstāvji: jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova un interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita Kuksa, Rēzeknes 4. vidusskolas direktors Jānis Gailis un citi, kas pilsētā strādā ar jauniešiem un to labā.

 

Kā atzina klātesošie, neformāla izglītība ir spēks, tā paver jauniešiem iespējas izglītoties un attīstīties, gūstot ne tikai zināšanas, bet arī dzīves pieredzi. Tika izteikta pateicība Arnoldam Drelingam par ideju iekārtot centru plašākās un daudz piemērotākās telpās un 4. vidusskolas direktoram par šīs ieceres atbalstīšanu.
ARPC «Zeimuļs» Jauniešu atvērtais centrs «JACis» nodibināts 2004. gada 21. septembrī. Pirmā vadītāja, kas darbojās ar jauniešiem centrā, bija Inta Ozolniece, nedaudz vēlāk viņu nomainīja Linda Vanaga un Vija Grišina. Bet, kad jauniešu atvērtais centrs «JACis» kļuva par ARPC «Zeimuļs» struktūrvienību, metodiķes posteni ieņēma Jekaterina Moisejeva un Jekaterina Silova, pašlaik centra darbarūķis ir metodiķe Ilvija Pisarenko.

 

Sveicot Jauniešu atvērto centru jaunās telpās, vēlamies teikt – «Jūs jau sen bijāt to pelnījuši»!

Arita STAROVOITOVA
Aleksandra LEBEDA foto

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums