Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jaunieši realizē sevi!

Sākoties jaunajam mācību gadam,  sporta biedrības “SEDNA” jaunieši sadarbībā ar  Rēzeknes 2.vidususskolas un Rēzeknes 3.visusskolas skolēniem realizē jaunatnes iniciatīvas projektu “Realizē sevi”. Projekta laikā jaunieši darbojas četrās grupās un katrai grupai ir sava joma – veselīgs uzturs, radošums, sports un digitālais. Iesaistoties neformālās izglītības aktivitātēs, jaunieši apgūst dažādas jaunas prasmes un iepazīst tieši konkrēto darbības jomu. Projekta laikā kopā ar jauniešiem  strādā dažādi specialisti (uztura specialists, treneris, foto un video specialists, projekta koordinators un jauniešu atbalsta persona).  Viens no uzdevumiem jauniešiem bija organizēt pašiem savu ārpusskolas pasākumu.

 

31.oktobrī norisinājās ārpusskolas pasākums, kura ietvaros katra no grupām demonstrēja savu paveikto darbu. Veselīgā uztura grupa pētīja dažādas interesantas receptes un piedāvāja ikvienam iesaistīties veselīgā uztura pagatavošanas meistarklasē. Jaunieši atzīmēja, ka lielākā mūsdienu problēma ir neveselīgās uzkodas un maldīgi stereotipi par to, ka veselīgo uzkodu pagatavošana aizņemt daudz laika. Ikvienam bija iespēja iesaistīties kustīgā viktorīnā un uzzināt jauns faktus par veselīgu dzīvesveidu.

 

Sporta grupa bija sagatavojusi interesantus un neformālus uzdevumus dalībniekiem. Lielākajiem pasākuma dalībniekiem bija jāiesaistās izturības un veiklības stafetēs. Dalībniekiem bija iespēja izmēģināt dažādu sporta vieda elementus. Jaunieši bija pārdomājuši arī par jaunākiem pasākuma dalībniekiem, kuri tika piedāvāta iespēja piedalīties neformālajās aktivitātes. Prieks bija redzēt, ka kopā ar dalībniekiem aktīvi darbojās arī skolotājās.

 

Radošās jomas grupa izveidoja informatīvu stendu uz kura ikviens varēja atzīmēt vietas Rēzeknes pilsētā, kur var sevi realizēt. Kā arī pie izveidota stenda notika aktīva fotografēšanās.

 

Digitālās jomas grupa izveidoja video klipu, kura sauklis ir  “Kopā sportā! Kopā Rēzeknē!”. Video klipa veidošanā tika iesaistīti Rēzeknes 2. vidusskolas jaunieši, kuri nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem un gatavi to demonstrēt citiem. Ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja atvilkt elpu pēc aktīvas sportošanas un noskatīties video klipu. Digitālās jomas grupas jaunieši arī uzņēmās fotogrāfu pienākumus.

 

Gatavojot pasākumu, jaunieši saskarās ar dažādiem izaicinājumiem un ieraudzīja jaunas iespējas  savas ikdienas dzīves uzlabošanai un aktīvai darbībai ārpusskolas.  Katra jauniešu grupa kļuva par saliedētu komandu un mācījās pieņemt viens otra viedokļus.  Jaunatnes iniciatīvas projekts tiks realizēts līdz šī gada 31. decembri un jauniešu komandas sagaida aizraujošas aktivitātēs un motivējoši piedzīvojumi.

 

Projekta jauniešu darba grupa saka lielu paldies Rēzeknes 5. vidusskolas administrācijai par telpu nodrošināšanu un skolotājiem par aktīvu dalību un skolēnu iesaistīšanu pasākumā, kā arī Rēzeknes 2. vidusskolas skolotājā  Mariannai Bondenkovai un Olgai Rapšai par sniegto atbalstu gan pasākuma organizēšanā, gan vadīšanā.

 

Projekta koordinatore, Rēzeknes 2. vidusskolas skolotāja,DU 2.kursa studente, profesionālā maģistra grāda izglītība (sporta pedagoģijā) Aļona Pavlova

 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Bildes: https://failiem.lv/u/jrnxmb47?fbclid=IwAR2K4O3F7MIN6o_u8bVMduyNkS5qULShe9tUESRgPy5UVxRS3STNbzOF0vI

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums