Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Ir noslēdzies biedrības “TFK Rēzekne” realizētais PuMPuRS projekts “Motivē sevi”

 Šī gada 16. septembrī notika biedrības “TFK Rēzekne” jaunatnes iniciatīvas projekta “Motivē sevi” noslēguma pasākums, pulcinot tajā visus projektā iesaistītos jauniešus un realizētājus. Šis projekts kopā ir apvienojis 32 jauniešus no Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes un Rēzeknes 3.vidusskolas.

 

Noslēguma pasākumā jaunieši tika iesaistīti vairākos leduslaušanas uzdevumos un neformālās izglītības aktivitātēs, tika pārrunātas projekta laikā īstenotās aktivitātes un apmācības, notika arī atgriezeniskās saites iegūšana un diskusija par rezultātiem un pilnveidotajām prasmēm. Katrs no dalībniekiem saskatīja savu ieguvumu no dalības projektā, kā arī izskanēja turpmāko projektu idejas.

 

Katrs projektā iesaistītais jaunietis noslēgumā saņēma apliecinājumu par dalību projektā,  kas sniedza katram dalībniekam jaunu un pozitīvu pieredzi, kā arī pilnveidoja zināšanas un prasmes. Projekts ir gandrīz noslēdzies, bet ir palikušas neaizmirstamas atmiņas un jaunas idejas, kurām būs iespēja realizēties nākotnē.

 

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

 

Projekta koordinatore Dana Pavļukeviča

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums