Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Ievēlēta Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu dome!

Jauniešu domē satiekas jauni, traki, forši un ideju bagāti jaunieši, tie, kuri vēlas iegūt pieredzi ne tikai pasākumu organizēšanā, bet arī aktīvi, gudri un draudzīgi pavadīt laiku kopā. Šeit tiekas jauni cilvēki, kuriem rūp jauniešu dzīve Rēzeknē. Vēlies pievienoties?

 

Jauniešu dome ir  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” izveidota struktūrvienība, kas ik gadu pilnveidojas ne tikai skaitliskā ziņā, bet arī jauniešu pieredze un darbība domē veicina pašu dalībnieku pilnvērtīgu izaugsmi dažādās jomās. Piemēram, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās. Tāpat tā ir arī vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, tās uzreiz praktiski pielietot un realizēt trakākās idejas. Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu domes komandā ir vairāk kā 50 motivētu, spējīgu un izpalīdzīgu dalībnieku, kas vēlas padarīt arī citu jauniešu dzīvi krāšņāku. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties cilvēkiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

 

Lai jauniešu ieceres un idejas attīstītos kvalitatīvāk un efektīvāk, domes dalībnieku vidū ik gadu norisinās vēlēšanas par noteiktu amatu ieņemšanu. Šogad par Jauniešu domes priekšsēdētaju tika ievēlēts Ričards Oļševskis, priekšsēdētajām ir 3 vietnieki dažādās jomās- Madara Jukna, Endija Juškāne un Zlata Zajankovska. Pašlaik tiek veidota komanda un uzrunāti jaunieši citiem amatiem. Pievienojoties Jauniešu domes komandai, ir iespēja iepazīt citus cilvēkus ar līdzīgām interesēm, radoši izpausties un attīstīties.

 

Jauniešu domes mērķi:

  • veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas;
  • veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
  • veicināt sadarbību starp aktīvas un radošas jauniešu dzīves realizētājiem Rēzeknē.

 

Jauniešu domes uzdevumi:

  • izteikt pašvaldībai ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Rēzeknē;
  • veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām un aktīvas jauniešu dzīves realizētājiem jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem Rēzeknes valstspilsētā;
  • izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus;
  • piedalīties projektu realizācijā, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
  • aktīvi līdzdarboties pilsētas organizētajās aktivitātēs, kā arī organizēt pasākumus jauniešiem;
  • veicināt sadarbību un dalīties pieredzē ar citām jauniešu domēm, iestādēm un organizācijām pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
  • nodrošināt informācijas par dažādiem projektiem un aktivitātēm aktualizāciju un sadarboties ar pašvaldību šīs informācijas izplatīšanā.

 

Sociālie tīkli:

 

Tikšanās vieta: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs”, telpā 2.10. Pašlaik tikai Zoom platformā.

Tev ir ideja, kuru vēlies realizēt, varbūt vēlies palīdzēt tapt kādam jauniešu pasākumam – redzēt procesu no “iekšiņas”, kļūt par brīvprātīgo vai iestāties jauniešu domē:

 

Sazinies ar jaunatnes lietu speciālisti Eleonoru Ivanovu

E-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv

Kontakttālrunis: 26033202

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums