Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Iespēja piedalīties bērnu sporta nometnē rudens skolēnu brīvlaikā

Turpmākos trīs gadus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) finansējumu.

 

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem, uzsvaru liekot uz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.

 

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” ietvaros rudens skolēnu brīvlaikā bērniem t.sk. trūcīgiem un maznodrošinātiem bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem, apvienojot informāciju gan par uztura, gan fizisko aktivitāšu, gan garīgās veselības un reproduktīvās veselības tēmām būs iespēja piedalīties dienas sporta nometnē no 2017. gada 23. oktobra līdz 29. oktobrim. Dienas sporta nometnes mērķis ir mazo rēzekniešu   lietderīga brīvā laika pavadīšana, jauno prasmju, zināšanu un iemaņu ieguve, veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

Bērnu skaits nometnē: 20 bērni.

Visas projekta aktivitātes ir bezmaksas.

Vairāk informācijas: Eleonora Ivanova ( Tālr. 26033202)

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums