Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Iedvesmo Rēzekni!

Piektdien, 27. janvārī, ARPC “Zeimuļs” aktu zālē notika Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”. Pasākumā atskatījāmies uz 2022. gadā padarīto Rēzeknes valstspilsētas jaunatnes politikas jomā. Svinīgajā pasākumā tika godināti labākie jaunatnes nozares censoņi, kā arī goda nomināciju ieguvēji – “Labākā nometne Rēzeknes bērniem”, “Rēzeknes valstspilsētas jauniešu iedvesmotājs”, “Rēzeknes valstspilsētas jauniešu virzītājspēks”, “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē” un “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma”. Pieteikt pretendentus varēja ikviens un kopumā tika saņemti 34 pieteikumi.

 

Nav nekā patīkamāka kā atskatīties uz paveikto un priecāties par izdarīto. Ar lielu gandarījumu varam secināt, ka iepriekšējā gadā tika paveikts ļoti daudz, un, 2022. gads bija interesants un izaicinājumiem bagāts.

 

Visu mūžu, sākot jau no bērnības, ikviens no mums izvēlas savu attīstības un pilnveidošanās ceļu. Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, pa kuru ceļu iesim un kuras iespēju durvis atvērsim. Nometnes – tās ir durvis uz jaunu dārgumu atklāšanu. Tā ir iespēja apzināties draudzības, izpalīdzības, sadarbības, uzticēšanās  un pozitīvas attieksmes pret visu sev apkārt esošo īsto vērtību.

 

Pašvaldības pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai 2022. gadā sastādīja 16043 EUR.

 

Par 2022. gada “Labāko nometni Rēzeknes bērniem” tika atzīta biedrības “Harmonija 2006” realizētā nometne “Brīnumzeme”.

 

Simpātiju balvu šajā nominācijā ieguva nometne, kas tika īstenota VISC ietvaros un apvienoja gan Rēzeknes, gan ukraiņu bērnus – ARPC “Zeimuļs” nometne “Zeimuļa azotē”.

 

Pasākumā atskatījāmies uz jauniešu iniciatīvu projektiem, kas tika īstenoti 2022. gadā. Kopumā tika īstenoti 25 iniciatīvu projekti, kuru īstenošanai piešķirtais Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 3970 EUR. Jaunatnes iniciatīvu projekti tika vērsti uz kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselīgas, vides u.c. jauniešiem interesantiem pasākumiem, neformālās izglītības apmācībām, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus.

 

Par labāko 2022. gada jaunatnes iniciatīvu projektu tika atzīts Rēzeknes 3. pamatskolas īstenotais projekts “Volleyball tonight”, kurš arī ieguva goda nomināciju “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē”.

 

Projekts tika realizēts sadarbībā ar ARPC “Zeimuļs”, Jauniešu domi, Rēzeknes valstspilsētas sporta pārvaldi. Tā aktivitātes turpinās arī šodien. Katru nedēļu aktivitātēs piedalās vairāk nekā 50 jaunieši no visām Rēzeknes skolām. Liels dalībnieku skaits pierāda iniciatīvas aktualitāti, un vēlreiz parāda, ka Rēzeknes jaunieši dod priekšroku aktīvam dzīvesveidam un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

 

Goda nominācija “Rēzeknes jauniešu virzītājspēks” tika piešķirta sporta biedrībai “SEDNA”. Biedrība sadarbojas ar dažādām organizācijām, rīko sporta aktivitātes, piesaista brīvprātīgus jauniešus no visām skolām. Biedrība arī aktīvi piedalās pašvaldības rīkotājos pasākumus. Biedrība rīko vispārizglītojošas nometnes, kur arī brīvprātīgajiem jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties, organizēt, izteikt savu viedokli. Biedrība arī aktīvi piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos, kur brīvprātīgie jaunieši iesaistās organizēšanā un vadīšanā. Biedrība piedalījās ARPC “Zeimuļs” organizētajā pasākumā “Nakts orientēšanās uz riteņiem”, Latvijas orientēšanās naktī, Uzņēmēju dienās, vasaras nometnē “Mazo prinču un džentelmeņu skola” un Rēzeknes 3.vidusskolas nometnē “Demo versija”. 2022. gada laikā biedrība realizēja vairākus projektus. Tika realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Pirmais solis darba tirgū”, jaunatnes iniciatīvas projekts “Prieks būt dabā” projekts “Pirmais solis iniciatīvā”, projekts “Veidosim aktīvu sabiedrību”, Projekts  „Uzdrīksties – sasniedz jaunas virsotnes!” ,projekts „Izaicini sevi”; projekts “Realizē sevi”, „NVO fonda projekts” Sabiedrības integrācijas fonds “ Iesoļosim līdzdalībā!”, SIF NVO fonda projekts “ Veidosim aktīvu sabiedrību”, Projekts “Izmēģini un iemācies!”, biedrība  īsteno aktivitātes “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”, īstenoja nometnes “Sporta nometne” un  “Karstais ledus” 2022. gada laikā biedrība īstenoja dažādus projektus, tostarp Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Pirmais solis darba tirgū”, SIF NVOI fonda projekts “Veidosim aktīvu sabiedrību” un daudzi citi.

 

Par 2022. gada “Rēzeknes valstspilsētas jauniešu iedvesmotāju” tika pasludināts Valentīns Isakovs. Valentīns aktīvi un efektīvi sadarbojas ar Rēzeknes jaunatni. Viņam uzticas, viņam seko un no viņa iedvesmojās. Valentīns ir piedalījies dažādu projektu īstenošanā, tostarp Erasmus+ “Dragon dreaming” un “YOUTHELLA” projekti, Amerikāņu vēstniecības projekts ,,MAKE IT MATTER”, realizējis vairākas aktivitātes gan Rēzeknes projektos, gan biedrībā ART MARKET. Vadījis meistarklases SIF projektā “Varam kopā” un Pumpurs projektā “Mobinga mazināšana PMP riska grupas izglītojamo vidū”, iesaistot tos dažādas aktivitātēs. Jaunietis piedalās dažādu pasākumu organizēšana – Jauniešu mūzikas, deju, teātra un mākslas triju dienu festivāls Summer Fest, labdarības nedēļa “Open Hearts” sadarbība ar biedrību “Dr.Klauns”, meistarklases bērniem un jauniešiem, piedalās konferencēs, Baltijas jauniešu tikšanās “Šaulai 2022”., pasākumos  pilsētas iedzīvotājiem akcijas “Ziemassvētku decembris” ietvaros. Viņš ir izcils piemērs tam, kā no aktīvas darbības skolēnu parlamentā un iniciatīvu projektu rakstīšanā, kļūt par Jauniešu iedvesmotāju.

 

Pateicības par jauniešu iedrošināšanu, veiksmīgu ieguldījumu un aktīvu līdzdarbošanos Rēzeknes valstspilsētas vietējos un starptautiskā līmeņa neformālās izglītības pasākumos jaunatnes jomā tika pasniegtas katram šis nominācijas pretendentam – Birutai Vaivodei, Lailai Rancānei, Marinai Smirnovai, Sarmītei Arbidānei un Annai Zmeikinai.

 

Pasākumā tika pasludināts arī goda nominācijas “Rēzeknes valstspilsētas gada iedvesma” ieguvējs – Rolands Barkāns. Jaunietis ir atbildīgs, uzņēmīgs un uzcītīgs puisis, kam ir ļoti svarīga izglītība, viņš gūst labas sekmes, piedalās olimpiādēs un Zinātniski pētniecisko darbu konferencē, gūstot godalgotas vietas. Ilgstoši un sekmīgi vadīja skolas pašpārvaldi. Viņš iedvesmo jauniešus, motivē un pats ļoti daudz darbojas, lai pusaudžiem un jauniešiem būtu interesantas un aizraujošas aktivitātes.

 

Ar pateicībām par aktīvu iesaistīšanos neformālajā izglītībā, ārpusskolas un pašvaldības sabiedriskajās aktivitātēs Rēzeknes valstspilsētā tika godināti: Natella Andrejeva, Nellija Stepule, Oļesja Ščetilnikova, Zlata Zajankovska, Oksana Kupcova, Valērija Orlova, Nikola Vlasova, Kirils Gailums, Mihails  Trančenoks, DaniIls Ivanovs, Marta Teicāne, Aļesja Pančenko, Agnese Ivsiņa, Sabīne Novikova, Anželika Žolneruka, Endija Juškāne, Anastasija Paņina, Katrīna Kambala, Edgars Reinis Slavinskis, Mareks Gusāns, Ēriks Lazdiņš, Ingūna Buldure, Adriāna Jagovdika, Daniela Trupavniece, Madara Jukna, Adrians Kupcovs, Armands Klapins, Elīna Vilčiņska, Ksenija Rižakova, Žanete Zunda.

 

Visiem jauniešu foruma “Iedvesmo Rēzekni” dalībniekiem bija iespēja iesaistīties aktivitātē, kas tika organizēta ar mērķi uzzināt jauniešiem aktuālākos jautājumus, izvērtēt foruma organizatorisko gaitu, uzzināt veiksmīgāko pasākumu, kas tika organizēts jauniešiem. Foruma dalībniekiem uz katra galda atradās jau iepriekš sagatavoti qr-kodi, kurus noskenējot varēja atbildēt uz jautājumiem un sniegt savu personisko viedokli. Pasākuma organizatorisko darbību foruma dalībnieki novērtēja kā ļoti labu. Vairākums dalībnieku atzīmēja, ka viņiem ļoti patika pasākuma atmosfēra, garšīgas uzkodas, muzikālais pavadījums, priekšnesumi kurus dalībniekiem atskaņoja grupa “Another Tuesday”. Foruma dalībnieki pauda savu viedokli arī par veiksmīgākajiem pasākumiem, kas tika organizēti jauniešiem Rēzeknē.  Apkopojot jautājumu par pasākumiem var atzīmēt, ka vislielāko popularitāti ieguva Nakts volejbola turnīrs, ko organizēja 3.pamatskolas pašpārvalde, jauniešiem patīk arī jauniešu domes organizētie pasākumi, kā arī pasākums, kas tiek organizēts Rēzeknes valstspilsētas vidusskolniekiem – Erudīts. Foruma dalībnieki ir gatavi uzlabot jaunatnes dzīvi Rēzekne valstspilsētā organizējot dažādus pasākumus, rakstot iniciatīvas projektus, strādājot brīvprātīgo darbu, veidojot dažādas labdarības akcijas, kas sekmētu un popularizētu jauniešus visā Latvijā. Gatavi uzņemties atbildību un organizēt nometnes, konkursus, festivālus.

 

Izsakām sirsnīgu pateicību ikvienam nometnes vadītājam un nometnes realizēšanā iesaistītam personālam  par iespēju Rēzeknes bērniem un jauniešiem nokļūt citā vidē un pasaulē, paskatīties uz pasauli ar citām acīm, ieraudzīt vēl neieraudzīto un skaisto mums apkārt. Pateicību iniciatīvu projektu koordinatoriem par jauniešu iedvesmošanu un atbalstu projektu īstenošanā.  Paldies Rēzeknes valstspilsētas gada iedvesmām, Rēzeknes valstspilsētas jauniešu iedvesmotājiem, Rēzeknes valstspilsētas jauniešu virzītājspēkiem. Īpašs Paldies Rēzeknes valstspilsētas domei par ideju atbalstīšanu un finansiālo atbalstu, centra ARPC vadītajai Jevgenijai Kuščai, izglītības pārvaldes vadītajam Arnoldam Drelingam un Jaunatnes konsultatīvas komisijas locekļiem.

 

Vēlamies pateikties arī jauniešu grupai “Another Tuesday” (vadītājs Deniss Smirnovs) kura gādāja par muzikālo pavadījumu, piešķirot pasākumam roķīgu, atraktīvu un iedvesmojošu gaisotni! Paldies arī apskaņotajam Normundam Liepiņam, fotogrāfiem un visiem, kas rūpējās, lai šīs pasākums notiktu.

 

Novēlām veselību, neizsīkstošu enerģiju un radošo darbošanos arī turpmāk!

 

Informāciju sagatavoja ARPC “Zeimuļs” jaunatnes darbiniece Jekaterina Samuševa

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums