Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Aicinām piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai veltītajā Tautas skrējienā pa Rēzeknes pilsētas ielām „Ieelpo Rēzekni

Aicinām piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai veltītajā Tautas skrējienā pa Rēzeknes pilsētas ielām „Ieelpo Rēzekni

 

NOLIKUMS

 

 1. Mērķis un uzdevumi:
 • Veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu visu paaudžu Rēzeknes iedzīvotāju vidū;
 • Nodrošināt jauniešu līdzdalību pilsētas sabiedriskajos procesos, iesaistot brīvprātīgos jauniešus skrējiena organizēšanā;
 • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu;
 • Popularizēt pastaigas ar mīļdzīvniekiem kā aktīvās atpūtas veidu.
 • Noskaidrot atraktīvākos individuālos skrējiena dalībniekus un mājsaimniecības.

 

 1. Laiks un vieta, trase:
 • Open un Ģimeņu skrējienā var piedalīties sākot no 15.11.2021 līdz 21.11.2021.
 • Open un Ģimeņu maršruts – Skrējiens notiek bez laika kontroles no Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs”. Skrējiena virzienu var izvēlēties pašiem. Ģimenes trases garums – apm. 5,1 km, Open trases garums – apm. 8,6 km.
 • Karavīru skrējienā var piedalīties no 18.11.2021 līdz 19.11.2021.
 • Karavīru maršruts – Skrējiens notiek ar laika kontroli no SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” stāvlaukuma. Skrējiena virzienu var izvēlēties pašiem. Karavīru trases garums – apm. 3 km (distance atbilst fiziskajiem normatīviem stājoties profesionālajā dienestā).
 • Visi trīs maršruti pieejami 1) pielikumā; 2) saitē: https://failiem.lv/u/v3tha9ady 3) vai noskenējot QR kodu:

 

 

 1. Skrējiena organizatori:
 • Skrējiena idejas autors: Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome;
 • Skrējienu organizē Jauniešu dome sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvaldi, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādi „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, pašvaldības aģentūru „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonu.

 

 1. Dalībnieki:
 • Piedalīties skrējienā aicināti gan individuāli, gan veidojot komandas vienas mājsaimniecības ietvaros;
 • Dalībnieki tiek aicināti veidot savu vizuālo tēlu/skrējiena noformējumu;
 • Piedalīties skrējienā aicināti arī nūjotāji;
 • Citi Rēzeknes pilsētas un kaimiņu novadu iedzīvotāji.
 • Atraktīvajā skrējienā “Ķepa 2021” aicināti piedalīties dalībnieki ar saviem mīļdzīvniekiem.

 

 

 

 1. Pieteikšanās un norise:

 

 • Lai reģistrētu savu skrējienu, jāaizpilda atskaites veidlapa 1) (https://docs.google.com/forms/d/1trWOUGTzg7n3jytR5ahQ7r1EKGI7HCct6ox1ObVgzNQ/edit; 2) vai aizpildot pielikumu (pielikums Nr.1), nosūtot to uz e-pastu: sportaparvalde@gmail.com; 3) vai ar QR koda palīdzību:

 

 • Atskaiti par Ģimeņu vai Open trases skrējienu jāaizpilda līdz 21.11.2021.
 • Ģimeņu un Open trasi skrējiena dalībnieki var reģistrēt – 1) uzņemot vismaz 3 fotogrāfijas no dažādām maršruta lokācijas vietām; 2) vai uzņemot video; 3) vai reģistrējot skrējiena maršrutu ar mobilās aplikācijas palīdzību (Strava, Garmin,u.c.).
 • Atskaite par Karavīru trases skrējienu jāaizpilda līdz 20.11.2021.
 • Karavīru trases maršrutu jāreģistrē ar mobilās aplikācijas palīdzību (Strava, Garmin, u.c.), uzņemtajā ekrānšāviņā jābūt redzamam skrējiena maršrutam un laikam.
 • Publicējot bildes vai video materiālus sociālās vietnēs jāpievieno mirkļa birka ar uzrakstu #IeelpoRēzekni2021. Atļauts uzņemt fotoattēlus pie izvietotiem militāriem baneriem.
 • Papildinformācija: Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, tālr.: 646 22599, Sporta pārvaldes sporta organizators Edgars Unzuls, tālr.: 28362698;
 • Visi skrējiena dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajā sporta aktivitātē. Visiem dalībniekiem obligāti jāievēro drošības noteikumi!

 

 

 1. Apbalvošana
 • Ģimeņu un Open trases skrējiena dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.
 • Karavīra trases godalgoto vietu īpašnieki tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.
 • Piemiņas balvas tiks izsniegtas individuāli, sazinoties ar katru skrējiena dalībnieku.
 • Tiks apbalvoti atraktīvākie nomināciju skrējiena ģimeņu komandu dalībnieki.

 

 1. Citi noteikumi
 • Dalībnieki neiebilst, ka personas dati, skrējiena laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publiskajos materiālos. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi skrējiena aktivitātes ietvaros.
 • Uzņemtās fotogrāfijas skrējiena organizatori drīkst izmantot reklāmas u. tml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
 • Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām. Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.
 • Piedaloties skrējienā, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu, sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī.

 

 

Pielikums Nr.1.

 

***Pielikumu aizpilda viens dalībnieks no mājsaimniecības

 

 

 1. Vārds, Uzvārds vai komandas nosaukums……………………………………………………………………….

 

 1. Noskrietais maršruts (Ģimeņu, Open, Karavīru)………………………………………………..

 

 1. Telefona numurs; e – pasts…………………………………………………………………………………………….

 

 1. Dalībnieku skaits………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Mīļdzīvnieks ar kuru devies skrējienā “Ķepa 2021”……………………………………………

 

 1. Pievienojiet bildes/ video.

 

 

Video ir šeit https://failiem.lv/f/57d5hqbru

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums