Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Aicinām bērnus un jauniešus pavadīt vasaras brīvlaiku lietderīgi, iesaistoties starptautiskajā  projektā „Mākslā integrētās kultūras” !

No jūnija līdz augusta beigām Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” telpās tiks organizētas radošās darbnīcas bērniem  projekta „Mākslā integrētās kultūras”  ietvaros. Projekta mērķauditorija ir Rēzeknes pilsētas un Turcijas pilsētas Lileburgazā dzīvojošie bērni, kuriem būs iespēja attīstīt savas prasmes glezniecības, keramikas vai mūzikas mākslā. Aktivitātēm nepieciešamie mācību materiāli tiks nodrošināti un pieredzējušo pasniedzēju vadībā bērniem tiks piedāvāta 96 stundu  apmācību programma.

 

Aicinām bērnus  vecumā  no 5 līdz 15 gadiem, pieteikties dalībai  aizpildot anketu ARPC “Zeimuļs” telpā 2.8. līdz 7. jūnijam. Projekta noslēgumā visčaklākajiem projekta dalībniekiem  kopā ar pasniedzējiem būs iespēja paaugstināt savu meistarības līmeni, iepazīsies ar citas valsts tradīcijām un kultūru, piedaloties apmācībās Turcijā.

 

Programmā „Pilsētu sadraudzības pasākumi starp Turciju un ES grantu shēma” apstiprinātā projekta „Mākslā integrētās kultūras” (TR2014 / DG / 01 / A1-02 / 043) ietvaros tiks organizētas radošās darbnīcas bērniem.

 

Neskatoties uz diezgan lielo attālumu starp mūsu pilsētām, izvēršas diezgan aktīva sadarbība ar Turcijas Lileburgazu. Turcijas viesi Rēzeknē uzstājās etnofestivālā “Gosti” un piedalījās mūsu pilsētas svētkos. Savukārt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas latviešu tautas deju kolektīvs un daži ARPC “Zeimuļs” šaha pulciņa šahisti piedalījās kultūras un sporta festivālā Lileburgazā.

 

Projekta „Mākslā integrētās kultūras” mērķauditorija ir Latvijas pilsētā Rēzeknē un Turcijas pilsētā Lileburgazā dzīvojošie bērni, kas nodarbojas ar glezniecību, keramiku un mūziku. Bērniem tiks organizētas radošās darbnīcas (Turcijas bērniem – Latvijā un, attiecīgi, Latvijas bērniem – Turcijā), kur viņi pedagogu vadībā ne tikai paaugstinās savu meistarības līmeni, bet arī iepazīsies ar citas valsts tradīcijām un kultūru.

 

Veiksmīgai projekta īstenošanai mūzikas, glezniecības un keramikas pedagogi no Rēzeknes un Lileburgazas tikās, lai izstrādātu radošo darbnīcu tēmas un īpašu pasniegšanas metodiku.

 

Projekta kopējais finansējums – 131 tūkstotis eiro, turklāt jāatzīmē, ka šis projekts 100% apjomā tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.

 

Pieteikuma veidlapa

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums