Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Rēzeknes pilsētas teātra-studija ”JORIKS”

DARBĪBAS ĪSS APRAKSTS

Teātris – studija “JORIKS” darbojas no 1991.gada.

DARBĪBAS MĒRĶI

Klasiskā teātra tradīciju saglabāšana, mākslas popularizēšana, sabiedrības konsolidācija, garīgās apziņas pilnveidošana, atpūtas organizēšana, jaunatnes piesaistīšana un talantu attīstīšana.

ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJS

Igors Mihailovs – Latvijas nopelniem bagātais kultūras darbinieks, Rēzeknes pilsētas goda pilsonis. Teātra- studijas „Joriks” sastāvā – 11 cilvēki, no kuriem 5 – profesionāli režisori.
TEĀTRA REPERTUĀRS

No 1993.-2007.g. iestudēti vairāk nekā 100 uzvedumi. Teātra sezonā katra izrāde spēlēta no 10 līdz 20 reizēm.

Pašlaik teātra repertuārā:

  1. Gorins “Aizmirst Herostrātu”, R. Toma “Slazds “, A. Puškins “Mocarts un Saljeri”, A. Puškins “Akmens viesis”, N. Koļada “Sievas mājās – mušas prom!”, J. Grtiškovecs “Vienlaicīgi”, L. Mezenceva “Sapnis par svēto Francisku”, A. Kurļandska, A.Haita «Nu, vilks, pagaidi!», K. Dragunskaja «Visi zēni ir muļķīši!», S. Kozlovs “Dziedošais sivēns”, S. Kozlovs “Cerību kuģis”, A. Puškins “pasaka par Popu un viņa kalpu Baldu”, J. Švarcs”Divas kļavas”, pēc A. Odojevska pasākas motīviem “Moroz Ivanič”.

PIEDALĪŠANA FESTIVĀLOS UN CITOS RADOŠOS PROJEKTOS

No 1993.g. teātra trupa uzstājusies viesizrādēs Rēzeknes rajonā un citas Latvijas vietās.
No 1999.g.līdz šim laikam – Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu teātru festivāla „Bērnu spēles maigums” organizators un vadītājs (no 2003.g.nosaukums „Bērnu spēles prieks”);

21.01.2015