Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Rēzekne pilsētas nacionālo biedrību kultūras nams

Rēzeknes pašvaldības kultūras iestāde – Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams. Iestāde darbojas kopš 2004. gada. Nacionālo biedrību kultūras nama darbību nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde, piešķirot finansējumu no pašvaldības budžeta. Nacionālo biedrību kultūras nama mērķi ir: apzināt, saglabāt un attīstīt Rēzeknē dzīvojošo mazākumtautību kultūru, veicināt dažādu iedzīvotāju grupu kultūras dialogu un savstarpējo toleranci. Rēzeknes pilsētas nacionālo biedrību Kultūras nams, kur strādā mazākumtautību biedrību radošie un mākslinieciskie kolektīvi, kuri piedalījās arī LSIF atbalstītā Rēzeknes pilsētas domes projekta „Rēzeknes hīti” 12 džinglu ierakstīšanā, piedalīsies arī šā projekta īstenošanā. Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namam 5 gadu laikā ir uzkrāta diezgan pietiekoša darba pieredze kultūras pasākumu sarīkošanā.

 • Sadarbībā ar NVO “Rīgas slāvu kultūras centru “Lira” piedalīšanās pasākumā “Krievu Ziemassvētki Latvijā” (janvāris, 2005.g.);
 • Sadarbībā ar Valmieras rajona Zilā kalna pagasta KN Ziemassvētku un Masļeņicas pasākumu apmaiņa (janvāris – februāris, 2007.g.);
 • Sadarbībā ar Daugavpils Kaļistratova namu Krievu kultūras dienu ietvaros slavena keramiķa Petra Hudobčenoka izstāžu organizēšanā Rēzeknē (aprīlis, 2007.g.);
 • Sadarbībā ar Daugavpils Baltkrievu kultūras centru piedalīšanās Masļeņicas pasākumos Rēzeknē un Daugavpilī (februāris, 2007.);
 • Sadarbībā ar Daugavpils poļu kultūras centru “Promieņ” Slāvu kultūras dienas rīkošanā Rēzeknē (aprīlis, 2007.g.)
 • Piedalīšanās Multinacionālā bērnu un jauniešu kultūras centra rīkotajos pasākumos – jauniešu teatrālās studijas piedalīšanās starptautiskajos jauniešu teātru festivālos “Krievu klasika Latvijā” (no g.līdz 2009.g.);
 • Sadarbībā ar S.-Pēterburgas vadības jauniešu un nevalstisko organizāciju lietu komiteju sieviešu poļu kora „Jutrzenka” piedalīšanās – Pēterburgas poļu biedrības dienās “Poļu Namā Sankt – Pēterburgā” (jūlijs, 2007.);
 • Sadarbībā ar Suzdaļas pilsētas administrāciju (Krievija, Vladimira apgabalā) radošo kolektīvu apmaiņa: krievu ansambļa „Harmonija” piedalīšanās Suzdaļas pilsētas Svētkos (augusts, 2007.g.) un Suzdaļas folklora ansambļa „Zolotoje jabloko” piedalīšanās IV Nacionālo kultūru festivālā Rēzeknē, (jūnijs 2008.g.);
 • Sadarbība ar S.- Pēterburgas vadības kultūras komiteju bērnu tautas deju ansambļa „Ručejok” piedalīšanās atklātā tautas deju konkursā -Pēterburgā (oktobris, 2007.g., oktobris 2008.g.);
 • Dmitrovas pilsētas (Maskavas apgabala) Teātra “Boļšoje gņezdo” un teātra – studijas “Joriks” tikšanas (jūnijs 2007.g., novembris 2008.g.);
 • Sadarbībā ar Pleskavas pilsētas kultūras nodaļu (Krievijas Republika) Teātra – studijas „Joriks” piedalīšanās XVI viskrievijas A.Puškina teātru festivālā ar izrādi „Mocarts un Saljeri”;
 • Sadarbībā ar Mogiļevas novada valsts teātri (Bobrujska, Baltkrievija) Teātra – studijas „Joriks” piedalīšanās Starptautiskajā nacionālās dramaturģijas teatrālā festivālā ar izrādi „Mocarts un Saljeri “(novembris, 2008g.)
 • Sadarbībā ar Stšežuvas (Strzežōw) pilsētas (Polija) kultūras nodaļu radošo kolektīvu apmaiņa: poļu sieviešu kora „Jutrzenka” piedalīšanās Akadēmisko koru festivālā Polijā (jūlijs, 2007.g.) un ansambļa „Baby glinickie” piedalīšanās IV starptautiskajā Nacionālo kultūru festivālā Rēzeknē (jūlijs, 2008.g.);
 • Sadarbībā ar Visaginas pilsētas kultūras nodaļu un nacionālo kultūru centru (Lietuva) radošo kolektīvu apmaiņa: Visaginas nacionālo kolektīvu piedalīšanās Slāvu kultūru diena Rēzeknē (maijā, 2008.g.), un ukraiņu ansambļa „Vodograj” Visaginas Pilsētas Svētkos „Rudenines” (septembrī, 2008.g.)

Iestādes pasākumu piedāvājumā: mazākumtautību radošās mākslas koncerti un programmas, teātra izrādes un izglītojošie pasākumi jauniešiem un bērniem, kuri ir sarīkoti sadarbībā ar pilsētas un republikas mazākumtautību biedrībām, pašvaldības iestādēm;

IESTĀDES PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS

 • mazākumtautību radošas mākslas koncerti un programmas;
 • pasākumi, kuri ir sagatavoti sadarbībā ar pilsētas un republikas mazākumtautību biedrībām;
 • teātra izrādes;
 • sadarbības projekti ( kultūra + sociālā sfēra, kultūra+ izglītība,kultūra) Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi:
 • “Krievu klasika latviešu skolās” – ikgadējs Teātra – studijas “Joriks” pasākums kopš 1996. gada;
 • “Bērnu spēles prieks” – Rēzeknes pirmskolas izglītības iestāžu festivāls, ikgadējs pasākums kopš 1998. gada;

Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas sociālo pārvaldi:

 • teātra izrādes Rēzeknes pansionātā;
 • teātra izrādes un pensionāru dienas centra aktīvistiem, darbiniekiem pilsētas pensionāriem;
 • Ziemassvētku programmas Rēzeknes patversmes bērniem;

 

NBKN darbības ekonomiskās sekas ( reģionā, valstī, starptautiski) NBKN darbība ietekme uz ekonomiku nav tieša. Tās izpausme ir redzama ne uzreiz. Vairāk mūsu darbības rezultātu vai seku ir laikam sociālajā un izglītības sfērās. Kultūras iestādēm ir ne vienmēr viegli, bet jāreaģē ekonomiskajām izmaiņām. Iespaidīgas ekonomiskās sekas no kultūras iestādēm ir atkarīgas no ekonomiskajiem ieguldījumiem tās kultūras iestādes attīstībai. Profesionālais līmenis vienmēr prasa profesionālo pieeju visur.

Bet, tomēr:

 • cilvēki, kuri darbojās NBKN kolektīvos, rada citiem piemēru, kā interesanti, mērķtiecīgi, produktīvi, optimistiski pavadīt laiku.
 • Bērniem un jauniešiem ir iespēja attīstīt sevi, saprast savu nākamo darbības virzienu, saglabāt savu senču tautas tradīcijas, un iepazīstināt ar tām citus.
 • Agrāk vai vēlāk, tūristu intereses par mūsu novadu un pilsētu Sadarbībā ar uzņēmējiem (tūrisma aģentūrām, atpūtas centriem), var rīkot pasākumus, orientējoties tieši uz viņiem: folkloras svētki, izrādes, Latgales reģionam raksturīgas norises.

21.01.2015