Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Biedrībā “Eņģeļi ar mums”

Ikviens bērns jau ir unikāls un īpašs; viņi ierodas pasaulē ar savu sevišķo sūtību…
Bērni ierodas pasaulē nevainīgi un labi, taču ar savām īpašajām problēmām. Vecāku uzdevums ir palīdzēt tikt galā ar tām.”

/Džons Grejs/

Par biedrību:

Biedrībā “Eņģeļi ar mums” no 2010. gada 9. decembra ir apvienojušās ģimenes no pilsētas un novada, kas audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Esam sanākuši kopā, lai sniegtu atbalstu viens otram, meklētu iespējas un kopīgiem spēkiem pozitīvi ietekmētu un mainītu savu un savu bērnu dzīves kvalitāti.

No 2010. gada 9.decembra esam ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas mūsu ziedotājiem nozīmē nodokļu atlaides.

Biedrības mērķi:

  1. Apzināt un sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām.
  2. Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo attīstību, piesaistot nepieciešamos speciālistus.
  3. Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām pilnīgu integrāciju sabiedrībā.
  4. Veicināt informācijas apmaiņu starp līdzīgām organizācijām, kā arī veikt sabiedrības informēšanas pasākumus.
  5. Bērnu un skolēnu ar īpašām vajadzībām sporta pasākumu organizēšana.

Biedrības darbības virziens ir pilsoniskas sabiedrības attīstīšana, kuras pilntiesīgi locekļi ir bērni, pusaudži ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes; sniegt vispusīgu informāciju, izglītot un palīdzēt ģimenēm bērnu ar īpašām vajadzībām sarežģītajā audzināšanas, izglītības, ārstniecības un sociālās integrācijas procesā, lai ģimenes varētu izaudzināt sabiedrībā sociāli integrētu personību.

Biedrības mērķauditorija ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (kustību traucējumiem, diagnozi bērnu cerebrālā trieka , neiroloģiskām un ģenētiskām saslimšanām u.c.), viņu ģimenes, aizbildņi.

26.01.2015