Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Jūlijs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21.04.2021.

ARPC,,Zeimuļs’’, attālināti

Tikšanās ar potenciālajiem interešu izglītības programmu īstenotājiem platformā Zoom

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

16.04.2021. - 17.05.2021.

ARPC "Zeimuļs"

Interešu izglītības programmu iesniegšana 2021./2022. mācību gadam

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

15.04.2021. - 20.04.2021.

ARPC,,Zeimuļs’’, attālināti

Vecāku un audzēkņu anketēšana par Centra darbu

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

07.04.2021. - 09.04.2021.

ARPC,,Zeimuļs’’, individuāli

Pateicības balvu pasniegšana viktorīnas dalībniekiem

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

01.04.2021. - 30.04.2021.

ARPC "Zeimuļs"

Attālināta interešu izglītības programmu īstenošana

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

01.04.2021. - 30.04.2021.

ARPC "Zeimuļs"

VISC konkursu plānošana, nolikumu gatavošana

Vadītājs/i: O.Kuksa,

01.04.2021. - 05.05.2021.

ARPC "Zeimuļs"

Lieldienu akcija “Iekrāso Lieldienas”

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

01.04.2021. - 30.04.2021.

ARPC "Zeimuļs"

Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekta “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” īstenošana

Vadītājs/i: A.Gailiša

01.04.2021. - 30.04.2021.

ARPC,,Zeimuļs’’, attālināti

Galda spēles “Zeimuļs” prezentācija

Vadītājs/i: O. Strode

01.04.2021. - 30.04.2021.

ARPC "Zeimuļs"

Dalība radošo un vizuālo darbu konkursā “Tāva sāta myužam svāta”

Vadītājs/i: O.Kuksa, A.Gailiša

Radīt vairāk