PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības

  Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome) Kadastra apz. 210 0009 1117 001 Iznomājamo telpu platība 331,02 m2 Izmantošanas veids Kafejnīcas ierīkošana Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 6,179 (bez PVN) Iznomāšanas … Continue reading PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības