PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2023 (19.jūlijā)

Pamats: Rēzeknes pilsētas domes 25.02.2021. lēmums Nr. 1531 ,,Par nomas objekta Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu iznomāšanai un nomas maksas noteikšanu”   NOMAS OBJEKTA ADRESE Rēzeknē, Krasta ielā 31, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība) KADASTRA APZ. 210 0009 1117 001 IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA, INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU … Continue reading PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2023 (19.jūlijā)