PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības

 Pamats: Rēzeknes pilsētas dome 07.07.2016. lēmums Nr. 1655 ,,Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanu”   NOMAS OBJEKTA ADRESE Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome) KADASTRA APZ. 210 0009 1117 001 IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA 331, 02 m2 IZMANTOŠANAS VEIDS Kafejnīcas … Continue reading PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības