Nomas tiesību trešās rakstiskās izsoles REZULTĀTI 2021

Nomas tiesību trešās rakstiskās izsoles rezultāti   Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ paziņo, ka nekustamā īpašuma Rēzeknē, Krasta ielā 31 (kad. apz. 2100 009 1117 001) ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ telpas – kafejnīca 331,02 m2 plātībā nomas tiesību rakstiskai izsolei, kas notika 29.04.2021. plkst. 13:00 (Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2.5.kab.) pieteicās viens … Continue reading Nomas tiesību trešās rakstiskās izsoles REZULTĀTI 2021