Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Vasaras nometnes

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāka plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu. Arī Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ir noslēdzies izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu vasaras brīvlaikā. Vasaras nometnes plānotas kā viena no iespējām krīzes seku mazināšanā, sniedzot atbalstu gan bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē. Ar nometņu starpniecību tiks uzlabotas bērnu un jauniešu saskarsmes, sadarbības un komunikācijas prasmes, psihoemocionālā labsajūta, tiks attīstītas dalībnieku profesionālās prasmes un talanti, kā arī nodrošināta iespēja uzlabot mācību satura un caurviju prasmes.

 

Valsts izglītības un satura centra un Rēzeknes pilsētas pašvaldības sadarbības un piešķirtā līdzfinansējuma ietvaros tika apstiprinātas 9 nometnes, kurās tiks iesaistīti unikāli 242 bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Rēzeknes pilsētas bērni, lai sasniegtu unikālo skaitu, var pieteikties dalībai tikai vienai nometnei.

 

Apstiprināts nometņu saraksts, kurām var pieteikt bērnu ir apskatāms šeit: Nometnes 2021 VISC info

 

Vairāk informācijas:  Jaunatnes lietu speciāliste , Eleonora Ivanova tālr.: 26033202

 

 

 

 

20.07.2021.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums