Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ aicina savā komandā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ aicina savā komandā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku. Galvenie amata pienākumi: – kārtot iestādes grāmatvedības uzskaiti grāmatvedības datorprogrammā ”Ozols”; – kārtot iestādes grāmatvedību, organizēt un kontrolēt grāmatvedības procesu un operācijas; – kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; – veikt materiālo vērtību un inventāra uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem; … Continue reading Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ aicina savā komandā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku.