PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2022 (14. jūlijā)

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība) Kadastra apz. 210 0009 1117 001 Iznomājamo telpu platība 331,02 m2 Izmantošanas veids Kafejnīcas ierīkošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 6,017 (bez … Continue reading PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2022 (14. jūlijā)