Nomas tiesību rakstiskās izsoles REZULTĀTI 2016

Nomas tiesību rakstiskās izsoles REZULTĀTI Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ paziņo, ka nekustamā īpašuma Rēzeknē, Krasta ielā 31 (kad. apz. 2100 009 1117 001) ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ telpas – kafejnīca 331,02 m2 plātībā nomas tiesību rakstiskai izsolei, kas notika 12.08.2016. plkst. 14:00 (Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.5.kab.) pieteicās viens pretendents – SIA … Continue reading Nomas tiesību rakstiskās izsoles REZULTĀTI 2016