Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Vasaras nometnes

Lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāk projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

 

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu 42  Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs. Nometnes tiek organizētas no 1. līdz 12.klases skolēniem, iekļaujot 50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu, kur bērnu dalībai gan dienas, gan diennakts nometnēs paredzēti 20 eiro dienā vienam dalībniekam 6-10 dienu dienas nometnēs un 40 eiro dienā vienam dalībniekam 10 dienu diennakts nometnēs. Visas atbalstītās nometnes ir jāreģistrē valsts nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv , kā arī jāievēro Ministru kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.

 

Arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu vasaras brīvlaikā (līdz 31.augustam ieskaitot). Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs mājaslapā www.zeimuls.lv.

Aicinām nometņu vadītājus un organizatorus iesaistīties atbalsta sniegšanā skolēniem un  līdz 10.jūlijam pieteikties nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētā, pieteikumus atsūtot uz e-pastu eleonora.ivanova@rezekne.lv, nosūtot pa pastu: ARPC, Krasta ielā 31, Rēzeknē, LV-4601 vai atstājot pastkastītē pie ARPC “Zeimuļs” ieejas durvīm.

 

visc-nolikums-nometnes 2022

nometnes atskaite

nometnes pieteikums

 

Vairāk informācijas:  Jaunatnes lietu speciāliste , Eleonora Ivanova tālr.: 26033202

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums