Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Vasaras nometnes Rēzeknē

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs ZEIMUĻS” katru gadu izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu. 2019. gadā konkursa komisija atbalstīja 10 nometņu projektu pieteikumus. Rēzeknes pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums minētajām nometnēm ir 17 250 EUR, no kuriem 3490 EUR  ir virzīti rudens nometņu organizēšanai.

 

Nometņu organizatori drīkst organizēt citas nometnes Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ārpus minētā konkursa, saskaņojot nometnes darbību ar Rēzeknes pilsētas domi, atbilstoši MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

 

Nometņu tabula pielikumā: Nometnes tabula 2019

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums