Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

„ Saldējums ar lielajiem”

Otrdien, 2019. gada 21. maijā Rēzeknes pilsētas domē notika līdzdalības pasākums  „Saldējums ar lielajiem”, kurā 67 bērni no Rēzeknes pilsētas skolām, skolotāji un jaunatnes nodaļas darbinieki tikās ar Lielajiem – Rēzeknes pilsētas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, Rēzeknes pilsētas priekšsēdētāja vietnieku  Alekseju Stecu, Rēzeknes pilsētas domes deputāti, metodiķi darbā ar bērniem un ģimenēm  Olgu Strodi, Rēzeknes pilsētas domes deputātu, sporta pārvaldes vadītāju Alekseju Grehovu, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītāju Arnoldu Drelingu. Uz pasākumu tika aicināti visu skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Diskusija “Saldējums ar lielajiem” tiek rīkota jau sesto gadu.

 

Rēzeknes pilsētas skolu audzēkņi sagatavoja jautājumus, kurus vēlētos uzdod deputātiem par darbu pašvaldībā, pilsētas infrastruktūras projektiem, nodarbinātību, sociālajiem jautājumiem, kā arī valstiska mēroga problēmām. Tikšanās mērķis bija nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt bērnus ar pašvaldības darbu un ļaut uzdot sev interesējošos jautājumus pašvaldības lēmumu pieņēmējiem.

 

Pasākuma pirmajā daļā bērni un deputāti sadalījās komandās, iepazinās un  izdomāja radošus nosaukumus savam komandām-“Mazie deputāti”, “Domieši”, “Plombīrs”, “VIP komanda”,

 

“ Rēzeknes patrioti” un sākās aizraujoša spēle ar jautājumiem par Rēzekni, kurā Lielie kopā ar Mazajiem meklēja pareizās atbildes, spēle tika rīkota ar mērķi, lai saliedētu un iedrošinātu bērnus, lai veicinātu zināšanas par Rēzeknes vēsturi, rosinātu bērnus uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos kā arī, lai attīstītu prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā un pieņemt kopīgus lēmumus.

 

Pasākumā otrajā daļā bērniem bija iespēja uzdod savus jautājumus, gandrīz visās grupās izskanēja, ka bērniem rūp vai pabeigs laikā visus skolu remontus, ceļu remontdarbus, kad tiks uzbūvēts jauns skeitparks. Bērni vēlētos, lai Rēzeknē būtu vairāk veloceliņu, būtu rūpnīcas, sporta arēna un zoodārzs. Kopumā Rēzeknes bērniem viss patīk un viss ir pieejams, ir gan sporta laukumi, ir baseins, pulciņi, izklaides vietas. Bērniem gribētos, lai būtu mazāk mājas darbu un katram būtu iespēja mācīties savā dzimtajā valodā. Bērni jutās brīvi, kāds prasīja rotaļu laukumu Lubānas ielā, kāds iepazīstināja izglītības pārvaldes vadītājus  ar Kendama spēli, aicinot rīkot sacensības un lūdza deputātus uzrunāt uzņēmējus par veikala atvēršanu Rēzeknē, lai nevajadzētu braukt uz Rīgu pēc kārotās rotaļlietas; bija aktuāla arī dzīvnieku patversmes darbība.

 

Vēlamies pateikties visiem, kas atbalstīja pasākumu – bērniem un viņu vecākiem, Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, pašvaldības iestāžu vadītajiem, skolotājiem un direktoru vietniekiem!

 

Ir svarīgi bērniem parādīt, ka pašvaldībā strādā cilvēki, ar kuriem var veidot dialogu, kuriem var uzdot jautājumus un nākotnē sadarboties, lai kopīgi veidotu labāku un draudzīgāku vietu dzīvošanai.

 

https://failiem.lv/u/dsnwr4cw#/

 

ARPC jaunatnes lietu speciāliste

Eleonora Ivanova

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums