Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” nometņu projektu konkursa rezultāti

Ir noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

 

Šogad konkursa komisija atbalstīja 20 nometņu projektus pieteikumus. Rēzeknes pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums minētajām nometnēm ir 17 250 EUR.

 

Vecāki, bērni, jaunieši, nometņu organizatori, visi interesenti informāciju par vasaras bērnu un jauniešu nometnēm Rēzeknē var sameklēt pielikumā, bet par citām nometnēm Latvijā: www.nometnes.gov.lv, kā arī griežoties pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Krasta ielā 31, 2.8.kab..

 

Vasaras nometnes Rēzeknē

 

Nometņu organizatori drīkst organizēt citas nometnes Rēzeknes pašvaldībā ārpus minētā konkursa, saskaņojot nometnes darbību ar Rēzeknes pilsētas domi, atbilstoši MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

 

Informāciju sagatavoja Eleonora Ivanova, Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu speciāliste Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums