Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Realizēts iniciatīvu projekts ‘’Lai prieks!’’

Šovasar Rēzeknes pilsētas rotaļu laukumos un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos valdīja neierasta rosība, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu atvērtais centrs “JACis” iniciatīvu projekta “Lai prieks!” ietvaros realizēja piecas āra aktivitātes, visas aktivitātes bija bezmaksas, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes finansējumam.

 

Projekta ietvaros bērniem un jauniešiem bija lieliska iespēja savu māju tuvumā izbaudīt sejiņu apgleznošanu, iepazīt balonu modulēšanu, piedalīties sportiskās aktivitātēs, kā arī iejusties spēļu figūriņu lomā lielajā cirka spēlē.

 

Iniciatīvu projekta mērķis bija mudināt jauniešus būt aktīviem, popularizējot āra aktivitāšu un komunikācijas nozīmīgumu saturiska laika pavadīšanai, kā arī veicināt jauniešu radošo pašizpausmi un jaunu iemaņu apguvi.

 

Projekta pirmā aktivitāte notika 30. jūnijā, jauniešu atvērtajā centrā “JACis”, aktivitātes laikā projekta darba grupas jaunieši paši mācījās apzīmēt sejiņas un modulēt balonus. Ar gūtām jaunām zināšanām un iemaņām JAC “JACis” jaunieši novadīja piecas āra aktivitātes, pirmā āra aktivitāte notika Raiņa parkā. Redzot bērnu un vecāku atsaucību, ieinteresētību un prieku bērnu acīs, jaunieši maksimāli uzlādējās un iedvesmojās pārējo aktivitāšu realizēšanai. Otrā āra aktivitāte tika rīkota Kooperatīvu šķērsielas iekšpagalmā pie deviņstāvu mājām, šis bija viens no aktīvākajiem rotaļu laukumiem, patīkami pārsteidza spraigā pagalma dzīve un bērnu atvērtība. Lai padarītu projektu pieejamu ikvienam interesentam, projekta ietvaros jaunieši devās uz Rēzeknes pilsētas dienas centru Vipingu, kur iepazīstināja jauniešus ar projekta aktivitātēm un novadīja arī uzmundrinošu rīta rosmi, kura pozitīvi uzlādēja centra jauniešus. Projekta ceturtā aktivitāte notika ziemeļu rajonā, piektā aktivitāte P. Brieža ielas māju iekšpagalmā, ziņas par mūsu projektu bija izplatījušās vēja spārniem, bērni ar nepacietību sekoja aktivitāšu grafikam un sagaidīja ar patiesu prieku, interesi un atsaucību.

 

Projekta aktivitātēs kopā tika iesaistīti vairāk nekā 170 bērni, jaunieši, to vecāki un vecvecāki. Interese un atsaucība no bērnu un jauniešu puses bija ļoti liela, sejiņu apgleznošanai izveidojās garas rindas, bet gaidīšana bija to vērta, nonākot projekta darba grupas meiteņu gādīgajās rokās, bērni pārvērtās skaistos dzīvniekos, princesēs, supervaroņos un citos pasaku tēlos, un katrs tēls ieguva sev pieskaņotu modelētu balonu.

 

Vēlamies pateikties visiem iesaistītajiem jauniešiem – Viktorijai Blūmai, Viktorijai Balabkinai, Aleksim Kerelim, Kristoferam Kairišam, Amandai Kalnejai un citiem par dāvāto prieku, radošumu un enerģiju. Mums ir izdevies dāvāt kripatiņu prieka Rēzeknes bērniem un jauniešiem! Kā arī pateicamies EBD projekta „Friends with us” līguma nr. 2016-2-LV02-KA105-001284 brīvprātīgajiem no Ukrainas Jurim Kidanovam un Tetianai Hamanovskai par aktīvu sportisko aktivitāšu vadīšanu un sejiņu apgleznošanu.

 

Lai priecīga un saulaina vasara ikvienam!

 

Iniciatīvu projekta „Lai prieks!” darba grupas jaunietes

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums