Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noslēdzās projekts “ ComUnYouth”

Projekta mērķis bija uzlabot situāciju jauniešu nodarbinātībā Krievijas pierobežā, Baltijas un Ziemeļvalstīs, sniedzot jauniešiem iespēju aktīvi piedalīties pasākumos, kas vērsti uz bezdarba mazināšanu. Projekta ietvaros tika izveidots neformālais sadarbības tīkls, kurā apvienojās izglītības institūcijas, zinātniski centri, jaunatnes organizācijas, uzņēmēji, nodarbinātības centru pārstāvji, tirdzniecības apvienības un citas ieinteresētas puses no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Krievijas Federācijas ziemeļrietumiem.

 

Projekta ietvaros ARPC Jaunatnes lietu nodaļas darbinieki piedalījās 3 projekta aktivitātēs: starptautiskā jauniešu forumā “Develop your idea on both sides of the border” Lietuvā. Forumā tika prezentētas labas prakses piemēri jauniešu biznesa projektu izstrādei un realizācijai, kas noteikti ir viens no bezdarba mazināšanas virzieniem. Foruma dalības valstis: Norvēģija, Somija, Zviedrija, Serbija, Latvija, Lietuva un 5 Krievijas Federācijas reģioni;

 

Pieredzes apmaiņas braucienā pie  veiksmīgiem jauniešiem – uzņēmējiem. Projekta dalībniekiem no Lietuvas, Latvijas, Krievijas un Somijas tika dota iespēja iepazīties ar veiksmīgiem uzņēmējiem Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Pieredzes brauciens sākās Rēzeknē, turpinājās Krievijā – Sanktpēterburgā un noslēdzās Somijā, Lapenrantā;

 

Projekta “ ComUnYouth” noslēguma pasākums notika 16. un 17. novembrī Karēlijas Republikā, Petrozavodskā. Programma bija piesātināta- notika tikšanās ar Nodarbinātības centra vadību, kas prezentēja savu darbību, stāstot par darba metodēm, programmām, projektiem bezdarba mazināšanai. Jāmin, ka Petrozavodskā bezdarba līmenis ir mazāk par 2 procentiem, neskaitot nereģistrētus bezdarbniekus, minimāla alga ir apmēram 100 Eiro. Programmas un pakalpojumus, kurus piedāvā centrs ir līdzīgas mūsu Valsts Nodarbinātības aģentūras piedāvātām programmām. Lielāka problēma ir jauniešu migrācija lielpilsētās- Maskavā, Sanktpēterburgā, augstākās izglītības iegūšana Somijā un neatgriešanās dzimtajā pusē. Jaunieši ar augstāko izglītību parasti strādā mazkvalificētu darbu, tā ir valsts problēma, jo universitātēs tiek gatavoti jaunieši nepieprasītākajās profesijās un pēc absolvēšanas netiek nodrošinātas darba vietas.

 

Noslēguma pasākuma ietvaros notika Jauniešu centra apmeklējums. Centrs atrodas daudzdzīvokļu mājā 1.stāvā un aizņem apmēram divu dzīvokļu platību. Centra vadītājs dalījās pieredzē vasaras nodarbinātības projekta realizēšanā, projekts šogad tika organizēts vienu reizi sadarbībā ar nodarbinātības centru un  piesaistot pašvaldības finansējumu. Jaunieši vasaras laikā strādāja skolās un bērnudārzos kā asistenti. Strādājot ar jauniešiem, uzsvars ir likts uz brīvprātīgo darbu un uzņēmēju iesaisti jauniešu pasākumu sponsorēšanā. Ikgadējie centra pasākumi- drifta sacīkšu organizēšana, radošie vakari, patriotiski pasākumi, velomaratoni, grafiti festivāli. Jāsaka, ka centra telpās jaunieši var brīvi izpausties, ir pat skaņas ierakstu studija, kuru izveidoja paši jaunieši un grāmatu lasīšanas stūrītis, kas atgādina mājas bibliotēku ar grāmatu sienām un dīvāniem.

 

Dienas noslēgumā notika diskusija- dialogs “ Jaunatne darba tirgū”. Tika diskutēts par tādam tēmām kā valsts politikas pamatnostādnes jauniešu nodarbinātībā; programmas “ Tu- uzņēmējs” izveide, kā viens no profesionālo kompetenču attīstības un jauno darba stratēģiju izveides nosacījumiem; jauniešu nodarbinātība no 14 līdz 18 gadiem brīvā no mācībām laikā; absolventu iekārtošana darbā pēc universitātes pabeigšanas. Diskusijā piedalījās Darba sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministrijas pārstāvji, Ministrijas padomdevēja jaunatnes lietu un sporta jomā, Valsts monitoringa centra vadītājs, Resursu centra vadītājs, Krievijas federācijas sabiedriskās nodaļas biedri, ekonomikas attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komisijas biedri, NVO  un Nodarbinātības centra pārstāvji. Pasākuma laikā notika projektā iesaistīto partneru sagatavotas grāmatas “ Combating unemployment among youth” prezentēšana un pateicības rakstu pasniegšana.

 

Otrajā dienā bija lieliska iespēja apskatīt Karēlijas skaistus dabas objektus. Neskatoties uz mums neierasto aukstumu tika apmeklēta pirmā Krievijas sanatorija un izgaršots marciālais ūdens nervu sasprindzinājuma mazināšanai, kalnā “ Sampo’’ bija iespēja iedomāties vēlēšanos, kas noteikti piepildīsies, tika apmeklēts Valsts dabas rezervāts “ Kivačs”, kur atrodas otrais Eiropā garākais ūdenskritums. Jāmin, ka Karēlijā ir 27 000 upju un 28 000 ezeru. Zinošas gides pavadībā piedzīvojums beidzās ar tradicionālajām vakariņām un mājupceļu ar elektrovilcienu “ Lastočka” , kas tika uzbūvēts speciāli  Soču Olimpiādes dalībniekiem, bet tagad kalpo reģionos.

 

Latvijas partneris projektā “ ComUnYouth” ir biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme””. Paldies par iespēju biedrības vadītajai Ilzei Stabulniecei, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra vadītajai Jevgenijai Kuščai, Rēzeknes pilsētas domei.

 

Projekta laikā tika gūta vienreizēja pieredze jauniešu nodarbinātības jomā, un izvērtējot iesaistīto partnervalstu pieredzi bezdarba mazināšanā jauniešu vidū, var secināt, ka Rēzekne ir jauniešiem draudzīga pilsēta, jo mūsu pilsēta atbalsta jauniešu iniciatīvas, vasaras nodarbinātību, mazo biznesa projektus, brīvprātīgo darbu, notiek tikšanās ar uzņēmējiem, tiek piešķirtas stipendijas topošajiem speciālistiem- tie arī ir galvenie nosacījumi bezdarba mazināšanai un veiksmīgai turpmākās karjeras izvēlei- jānovērtē to, kas mums ir.

 

Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums