Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Noskaidrots Rēzeknes pilsētas erudīcijas konkursa “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS – 2018” uzvarētājs

Noskaidrots Rēzeknes pilsētas erudīcijas konkursa “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS – 2018” uzvarētājs

 

Otrdien, 2018. gada 20. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” pulcējās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, lai piedalītos noslēdzošajā sezonas spēlē „Erudīts – 2018”, kas bija veltīta Eiropā svinamajiem svētkiem.
Noslēguma spēlē  tika pārstāvētas 8 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās un profesionālās mācību iestādes, bet kopumā sezonas laikā piedalījās 11 skolu komandas. Par uzvarētājiem ar 101,5 punktiem tika atzīta Rēzeknes 5. vidusskola. Rēzeknes pilsētas domes deputāte Olga Strode pasniedza Rēzeknes 5. vidusskolas komandai ceļojuma sertifikātu. Konkursa 2. vietas ieguvēji ir Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda ar 74 punktiem un trešo vietu ar 72,5 punktiem ieguva Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komanda. Visas skolu komandas saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos erudīcijas konkursā un iespēju 2018. gada 26. martā braukt uz Frankofonijas dienu Kanādas Kultūras Klubā Rīgā. Jauniešiem bija iespēja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  tikties ar Kanādas vēstnieku Alēnu Osēru, uzzināt  par franču valodas apguves pieredzi, noskatīties prezentāciju “Frankofonija un Kanāda” kā arī filmu “Monsieur Lazhar” un piedalīties nelielā erudīcijas konkursā par Kanādu.Konkurss tiek rīkots ar mērķi, lai padziļinātu vidusskolēnu zināšanas par Latvijas un Eiropas svinamajiem svētkiem; rosinātu skolēnus uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos; kā arī veidotu skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus.

 

Vēlamies izteikt savu pateicību visiem sezonas  spēles dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos un radošām atbildēm, visu skolu vadītājiem, skolotājiem – konsultantiem par sagatavotiem audzēkņiem,  ARPC “Zeimuļs” vadītājai Jevgenijai Kuščai, ARPC “Zeimuļs” saimniecības nodaļas vadītājai Svetlanai Deņisovai, ARPC kolektīvam par atbalstu, Rēzeknes Pilsētas domei, Kanādas vēstniecībai, konkursa “Erudīts-2018” komandai: ARPC jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, ARPC jaunatnes lietu darbiniecei Danai Pavļukevičai un Ilzei Ontužānei, Erasmus + brīvprātīgajai  Aubrée Monteil no Francijas un Lourdes Pons no Spānijas,

Novēlam visiem izzinošu un  skaistu pavasari!

Uz tikšanos nākošajā gadā!

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums