Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”

Šī gada 30.septembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” īstenoja neformālās līdzdalības aktivitāti “Kafija ar politiķiem”, kuras ietvaros  vairāk nekā 40 Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņi tikās ar Rēzeknes valstspilsētas domes deputātiem, ievērojot valstī visas epidemioloģiskās drošības prasības. Šīs tikšanās mērķis tika vērsts uz skolēnu pašpārvalžu darbību un savstarpēju sadarbību.

 

Neformālā aktivitātē dalību ņēma Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs, Rēzeknes valstpilsētas domes priekšēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, domes deputāti – Aleksejs Grehovs, Jāzeps Korsaks, Voldemārs Platacis, Leila Rasima, Olga Strode, Juris Guntis Vjakse un Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings.

 

Šīs tikšanās laikā Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēni iepazīstināja domes deputātus ar savām skolēnu pašpārvaldēm, to darbību, mērķiem un uzdevumiem, kā arī vēlāk kopīgi izstrādājot rīcības plānu un aktivitātes visam 2021./2022. mācību gadam. Skolēnu pašpārvaldes darbā iesaistās aktīvākie skolu jaunieši, pārstāvot tajās savas skolas un arī citu skolēnu intereses. Tā ir vieta, kura spēj apvienot jauniešus viena mērķa labā, bet diemžēl pieredze rāda, ka skolēnu pašpārvaldēs jaunieši darbojas tikai savu skolu intereses vadīti, īstenojot un dalību ņemot lielākoties tikai savu skolu pasākumos. Tieši šī dalība diskusijā ļāva  jauniešiem kopīgi plānot nākotnes aktivitātes, sadarbībā ar citām skolu pašpārvaldēm, tika apspriests arī jautājums kādu sniegumu var dot skolēnu pašpārvaldes jaunieši Rēzeknes valstspilsētai.

 

Šis ir tikai viens solis pretim veiksmīgai skolēnu pašpārvalžu un Jaunatnes lietu nodaļas savstarpējai komunikācijai, jo arī oktobrī jaunieši ir aicināti uz triju dienu aktivitātēm, kurās profesionāļu vadībā tiks diskutēta un apspriesta pašpārvalžu loma.

 

Bildes: https://failiem.lv/u/fqfep8y7f

Uz tikšanos jau oktobrī!

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums